XII Kujawsko–Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region”

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Główne cele Olimpiady: 1) popularyzacja przepisów prawnych z zakresu ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa w kontekście uprawnień instytucji stojących na ich straży, 2) kształtowanie nawyków i umiejętności w Czytaj więcej