Rekrutacja 2024/2025 – Informacje dla Kandydatów

 

PADLET                 TERMINY                  KIERUNKI


Komisja rekrutacyjna pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

adres e-mail: rekrutacja@zsmeie.torun.pl


UWAGA ÓSMOKLASIŚCI, przy ustalaniu listy wybranych szkół i oddziałów według kolejności preferencji we wniosku, prosimy zwrócić uwagę, że możecie wybrać maksymalnie 3 szkoły, ale dowolną ilość kierunków w tych szkołach (nawet wszystkie dostępne) i ułożyć je w preferowanej przez Was kolejności.

Do podania prosimy dołączyć 2 zdjęcia legitymacyjne.


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

Klasa

Profil

Przedmioty rozszerzone

Dla kandydatów pięcioletniego technikum

1K

technik informatyk

matematyka, informatyka

1P

technik programista

matematyka, informatyka

1R

technik robotyk

matematyka, fizyka

1D

technik mechatronik

matematyka, fizyka

1A

technik automatyk

matematyka, fizyka

1F

technik elektronik

matematyka, fizyka

1 H

technik elektryk

matematyka, fizyka


Kryteria rekrutacji

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

18

17

14

8

2


Zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty w roku szkolnym 2024/2025

klasy 1k
technik informatyk

klasa 1p
technik programista

klasa 1r
technik robotyk

klasa 1d
technik mechatronik

klasa 1a
technik automatyk

klasa 1f
technik elektronik

klasa 1h
technik elektryk

język polski
matematyka
informatyka
język angielski

język polski
matematyka
informatyka
język angielski

język polski
matematyka
fizyka
język angielski

język polski
matematyka
fizyka
język angielski

język polski
matematyka
fizyka
język angielski

język polski
matematyka
fizyka
język angielski

język polski
matematyka
fizyka
język angielski