Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

TECHNIKUM:

klasy: 1AR (technik automatyk/technik robotyk), 1D (technik mechatronik), 1FH (technik elektryk/technik elektronik)

klasy: 1GT (technik programista/technik informatyk), 1K (technik informatyk), 1P (technik programista)

Branżowa Szkoła I Stopnia:

klasa: 1EM (elektryk/mechatronik)


UWAGA !

Podręczniki do klas programowo wyższych (klasy 2, 3, 4, 5 technikum i klasy 2, 3 szkoły branżowej I stopnia) na rok szkolny 2023/2024 są kontynuacją podręczników obowiązujących w obecnym roku szkolnym (2022/2023). Poniżej wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnego 2022/2023:

Wykaz podręczników dla Technikum nr 5 na rok szkolny 2022/2023
Wykaz podręczników dla Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 na rok szkolny 2022/2023


Jednocześnie informujemy, że w drugiej połowie września br., na terenie szkoły, odbędzie się kiermasz podręczników.