mLegitymacja szkolna

mLegitymacja to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji szkolnej, czyli legitymacja w telefonie komórkowym. Dzięki mLegitymacji uczeń może potwierdzić swoją tożsamość i przynależność do szkoły, a także skorzystać z przysługujących mu ulg i zwolnień z opłat. mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel. Znajdują się na niej te same dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach.

W  celu uzyskania mLegitymacji uczniowie muszą wgrać aktualne zdjęcie legitymacyjne (bez pieczątki) do dziennika elektronicznego. Zdjęcie może mieć max 5 MB i musi być w formacie JPEG/JPG. Uczeń wgrywa zdjęcie następnie wychowawca akceptuje je w dzienniku. Termin przesłania zdjęcia do dziennika elektronicznego – do 20 września danego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/mlegitymacja–wygoda-kazdego-ucznia-i-studenta

Pliki do pobrania:

instrukcja mLegitymacji „Krok po kroku”
wniosek o mLegitymację