Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca – Pani Anna Smal – Węgierska
Zastępca przewodniczącego – Pan Maciej Partyka
Sekretarz – Pani Anna Celmer
Skarbnik – Pan Krzysztof Marulski
 
e-mail: radarodzicow@zsmeie.torun.pl
 

Numer konta Rady Rodziców:
 
Bank Millennium 35 1160 2202 0000 0000 5530 5112

Regulamin Rady Rodziców