Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja zasadnicza

  • od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej przez stronę https://torun.edu.com.pl/kandydat oraz dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru w formie papierowej lub podpisanie dokumentu elektronicznie w systemie rekrutacyjnym.
  • od 13 maja do 17 lipca 2024 r. – wydawanie skierowań na badania lekarskie;
  • od 25 czerwca do 9 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – uzupełnianie złożonego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty; możliwość zmiany preferencji wyboru szkoły i złożenie nowego wniosku;
  • 16 lipca 2024 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły;
  • od 16 – 19 lipca 2024 r. – potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów (jeśli nie zostały złożone na wcześniejszym etapie naboru) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.;
  • 22 lipca 2024 r. godz. 12.00 – Ogłoszenie  list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

Źródło – Zarządzenie Nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 r.