Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja zasadnicza

  • od 15 maja do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej przez stronę https://torun.edu.com.pl/kandydat oraz dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru w formie papierowej lub podpisanie dokumentu elektronicznie w systemie rekrutacyjnym.
  • od 15 maja do 19 lipca 2023 r. – wydawanie skierowań na badania lekarskie;
  • od 27 czerwca do 11 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – uzupełnianie złożonego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty; możliwość zmiany preferencji wyboru szkoły i złożenie nowego wniosku;
  • 18 lipca 2023 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły;
  • od 18 – 21 lipca 2023 r. – potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów (jeśli nie zostały złożone na wcześniejszym etapie naboru) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.;
  • 24 lipca 2023 r. godz. 12.00 – Ogłoszenie  list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

Źródło – Zarządzenie kuratora oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r.Zarządzenie kuratora oświaty z dnia 13 marca 2023 r.