Program Rządowy „Aktywna tablica”

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach Programu Rządowego „Aktywna Tablica”. W ramach programu Technikum nr 5 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5  doposażone zostaną w sprzęt, który umożliwi realizację nauczania na odległość i nauczania hybrydowego. ZSMEiE wzbogaci się  o 4 interaktywne monitory dotykowe o przekątnej co najmniej 55 cali i  4 laptopy.

Całkowita wartość zadania realizowanego w Gminie Miasta Toruń w 2021 r. wynosi 35.000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 28.000,00 zł i wkład własny finansowy 7.000,00 zł.

Gmina Miasta Toruń realizuje w 2021 r. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”.

Celem Rządowego programu jest zakup dla szkół pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.