Pomoc materialna, stypendia

Stypendia o charakterze socjalnym


stypendium szkolne

zasiłek szkolny

Prezentacja dotycząca stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
Podstawa prawna – Uchwała RMT
Zasady ubiegania się o stypendium szkolne i zasiłek szkolny
Wniosek o stypendium szkolne
Wniosek o zasiłek szkolny
Załączniki do wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny: zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 5, zał. 6

wyprawka szkolna (Rządowy program pomocy niepełnosprawnym)

Prezentacja dotycząca wyprawki szkolnej
Wniosek o wyprawkę szkolną
Oświadczenie
Oświadczenie dotyczące formy wypłaty
Klauzula informacyjna
Rządowy program Wyprawka pismo z WE


 

Stypendia naukowe


stypendium Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Prezentacja dotycząca stypendium Zarządu Kujawsko-Pomorskiego
Pismo w sprawie stypendium Zarządu Kujawsko-Pomorskiego
stypendia przyznawane przez Prezydenta Miasta Torunia (Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec, Nagroda Prezydenta Miasta Torunia) Prezentacja dotycząca stypendiów Prezydenta Miasta Torunia
Wniosek o stypendium PMT
stypendia przyznawane przez Urząd Marszałkowski (Prymus Pomorza i Kujaw, Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II)

Prezentacja dotycząca stypendiów Urzędu Marszałkowskiego
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie stypendium
Wniosek o stypendium „Prymus zawodu”

Regulamin stypendium Prymu Pomorza i Kujaw
Regulamin stypendium Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza
Wykaz konkursów turniejów olimpiad
Wykaz przykładowych dziedzin nauki wpisujących się w zakres Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego