Pomoc materialna, stypendia

Prezentacja o stypendiach i pomocy materialnej w roku szkolnym 2023/2024


Stypendium szkolne

1. Instrukcja
2. Zasady ubiegania się o stypendium szkolne
3. Wniosek o stypendium szkolne
4. Wniosek o zasiłek szkolny
5. Załączniki:
– zał. 1 o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy
– zał. 1a o nie uzyskaniu dochodu jednorazowego
– zał. 2 zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły
– zał. 3 oświadczenie
– zał. 4 druk rozliczenia faktur wrzesień-grudzień
– zał. 5 druk rozliczenia faktur styczeń-czerwiec
– zał. 6 wpłata na wycieczkę szkolną


Wyprawka – druki:
1. Wniosek
2. Oświadczenie RODO + Klauzula RODO
3. Oświadczenie forma wypłaty
4. Oświadczenie – podręczniki


Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok szkolny 2023/2024 – pismo przewodnie wraz z drukami


Nowy projekt stypendialny „Zawodowe talenty Kujaw i Pomorza” (kontynuacja projektu Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II) – informacje o projekcie i link do druków