Kompleks sportowy „ORLIK”

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu informuje, że do dyspozycji mieszkańców Torunia udostępniony jest przyszkolny kompleks boisk sportowy „Orlik”, wraz z bieżnią lekkoatletyczną.
 
 
Wyciąg z Zarządzenia nr 376 Prezydenta Miasta Torunia:

1. Boiska wielofunkcyjne Orlik udostępniane są:
– jednostkom oświatowym – bezpłatnie w okresie trwania roku szkolnego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00;
indywidualnym mieszkańcom Torunia – bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 17.00 oraz w weekendy, ferie zimowe i letnie – w godzinach otwarcia obiektu;
grupom zorganizowanym (z wyłączeniem klubów sportowych i szkółek piłkarskich) – odpłatnie w miesiącach od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia, w dni powszednie w godzinach 15.00 – 17.00;
klubom sportowym i szkółkom piłkarskim prowadzącym szkolenie dzieci i młodzieży – odpłatnie w miesiącach od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia, w dni powszednie w godzinach 17.00 – 20.00.

2. Podstawą udostępnienia boisk wielofunkcyjnych Orlik w przypadku:
– grup zorganizowanych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 zarządzenia jest dokonanie telefonicznej rezerwacji boiska, wniesienie opłaty przelewem na konto bankowe zarządcy obiektu w terminie 6 dni poprzedzających termin rezerwacji:
klubów sportowych oraz szkółek piłkarskich,  o których mowa w ust. 1 pkt 4 zarządzenia jest zawarcie umowy najmu z zarządcą obiektu, wniesienie opłaty przelewem na konto bankowe zarządcy obiektu do 15 dnia każdego miesiąca, na który zawarta jest ww. umowa;

W przypadku rezygnacji z korzystania przez podmiot wymieniony w ust. 2 pkt 1 zarządzenia po wniesieniu opłaty, środki te nie podlegają zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie rezerwacji na inny termin po indywidualnym uzgodnieniu z zarządcą obiektu .


REZERWACJE:

– do 30 listopada 2022 r. – Animator sportu – tel. 607 303 539
– od 1 grudnia 2022 r. – kierownik gospodarczy ZSMEiE – tel. 56 654 41 07 w 15

W celu zawarcia umowy najmu kompleksu boisk ORLIK należy kontaktować się z kierownikiem gospodarczym ZSMEiE – tel. 56 654 41 07 w 15.


CENNIK:

Grupy zorganizowane, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 zarządzenia dokonujące rezerwacji boiska wielofunkcyjnego Orlik zobowiązane są do ponoszenia następujących opłat za korzystanie z:
– boiska do piłki nożnej – 57,20 zł brutto za 1 godzinę;
– boiska do piłki koszykowej – 11,44 zł brutto za 1 godzinę;
– zaplecza sanitarno-szatniowego  – 11,44 zł brutto za 1 godzinę;
– oświetlenia obiektu – 22,88 zł brutto za 1 godzinę.

W przypadku potrzeby skorzystania z zaplecza sanitarno-szatniowego i/lub oświetlenia obiektu opłaty prosimy zsumować i przelać łączną kwotę za wynajem.


Dane do przelewu:
ZSMEiE, 87-100 Toruń, ul. św. Józefa 26
Nr konta: 10 1160 2202 0000 0000 6376 4156
W tytule przelewu należy wpisać: wynajem ORLIKA, podać zarezerwowany termin. (potwierdzenie przelewu należy okazać opiekunowi boiska w dniu wynajmu).