Rada Szkoły

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca Pani Lidia Komór
Sekretarz Pani Sylwia Sajdłowska-Mochalska
2 Przedstawicieli Rady Rodziców
2 Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego