Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Organizacja roku szkolnego

 • 4.09.2023 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Zakończenie zajęć dydaktycznych dla:
  • 26.04.2024 klas programowo najwyższych technikum
  • 21.06.2024 klas programowo niższych technikum i wszystkich branżowej szkoły I stopnia

Podział roku na semestry

 • klasy I-IV technikum po szkole podstawowej i klasy I, II, III szkoły branżowej I stopnia:
  • 4.09.2023 – 17.12.2023 pierwsze półrocze
  • 18.12.2023 – 21.06.2024 drugie półrocze
 • klasy maturalne technikum:
  • 4.09.2023 – 17.12.2023 pierwsze półrocze
  • 18.12.2023 – 26.04.2024 drugie półrocze

Terminy ferii

 • 23.12.2023 – 31.12.2023 zimowa przerwa świąteczna
 • 12.02.2024 – 25.02.2024 ferie zimowe
 • według harmonogramu – Rekolekcje Wielkopostne
 • 28.03.2024 – 2.04.2024 wiosenna przerwa świąteczna
 • 22.06.2024 – 31.08.2024 ferie letnie

Praktyki zawodowe

 • 24.04 – 24.05.2024  uczniowie klas trzecich i czwartych technikum

Egzamin maturalny

 • 7.05.2024 24.05.2024 – część pisemna – egzaminy obowiązkowe:
  • 7.05.2024 język polski poziom podstawowy
  • 8.05.2024 matematyka poziom podstawowy
  • 9.05.2024 język obcy (angielski) poziom podstawowy
  • 13.05.2024 język angielski poziom rozszerzony
  • 15.05.2024 matematyka poziom rozszerzony
 • 11.05.2024 – 25.05.2024część ustna wg odrębnego harmonogramu

Egzamin zawodowy

 • Sesja 1 w roku szkolnym 2023/2024
  • 10.01.2024 egzamin zawodowy – część pisemna
  • 9.01.2024 – 20.01.2024 egzamin zawodowy – część praktyczna
 • Sesja 2 w roku szkolnym 2023/2024
  • 5.06.2024 egzamin zawodowy – część pisemny
  • 03.06.2024 – 19.06.2024 egzamin zawodowy – część praktyczna

Terminy wystawiania ocen

 • 13.11.2023 termin wystawiania przewidywanych ocen niedostatecznych dla przedmiotów kończących się w w  I półroczu roku szkolnego 2023/2024 dla dla klas I – V technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia,
 • 4.12.2023 termin wystawienia przewidywanych ocen za I półrocze roku szkolnego 2023/2024 dla klas I – V technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia,
 • 7.12.2023 termin wystawiania ocen śródrocznych za I półrocze roku szkolnego 2023/2024 dla klas I – V technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia,
 • 25.03.2024 termin wystawiania przewidywanych ocen niedostatecznych za II półrocze roku szkolnego2023/2024 dla klas maturalnych,
 • 15.04.2024 termin wystawiania przewidywanych ocen za II półrocze roku szkolnego 2023/2024 dla klas maturalnych technikum,
 • 18.04.2024 termin wystawiania ocen rocznych i końcowych dla klas maturalnych technikum,
 • 20.05.2024 termin wystawienia przewidywanych ocen niedostatecznych za II półrocze roku szkolnego 2023/2024 dla klas I – IV technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia,
 • 10.06.2024 termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych i końcowych za II półrocze roku szkolnego 2023/2024 dla klas I – IV technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia,
 • 13.06.2024 termin wystawiania ocen rocznych i końcowych za rok szkolny 2023/2024 dla klas I – IV technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia

Uroczystości szkolne i uczniowskie

 • 4.- 9.09.2023 Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” E.Orzeszkowa
 • 15. – 17.09.2023 Sprzątanie Świata
 • 23. – 30.09.2023 Europejski Tydzień Sportu
 • 26.09.2023 Europejski Dzień Języków
 • październik 2023 Otrzęsiny klas pierwszych
 • 16.10.2023 Dzień Papieski
 • październik 2023 Miesiąc Bibliotek Szkolnych
 • listopad 2023 Tydzień Profilaktyki
 • 11.11.2023 Dzień Niepodległości 11.11
 • listopad 2023 Toruński Tydzień Tolerancji
 • 16.11.2023 Międzynarodowy Dzień Tolerancji
 • 1.12.2023 Światowy dzień Walki z AIDS
 • 6.12.2023 Zostań świętym Mikołajem
 • 10.12.2023 Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
 • 13.12.2023 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego
 • grudzień 2023 Jasełka i spotkania klasowe
 • 8.02.2024 Dzień Bezpiecznego Internetu
 • 21.02.2024 Międzynarodowy dzień Języka Ojczystego
 • 1.03.2024 Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
 • 12.03.2024 Światowy Dzień Matematyki
 • 20.03.2024 Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Samorządności
 • 21.03.2024 Światowy dzień Poezji
 • 27.03.2024 Międzynarodowy Dzień Teatru
 • 22.04.2024 Światowy Dzień Ziemi
 • kwiecień 2024 Festiwal „µElektra”
 • kwiecień 2024 Drzwi Otwarte
 • 26.04.2023 Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas IV
 • maj 2024 Święto Patrona szkoły
 • 2.05.2024 Święto Flagi
 • 3.05.2024 Uchwalenie Konstytucji 3 maja
 • czerwiec 2024 Dzień Sportu

Dni ustawowo wolne od zająć dydaktyczno-wychowawczych

 • 1.11.2023 (środa) Wszystkich Świętych
 • 1.01.2024 (poniedziałek) Nowy Rok
 • 1.05.2024 (środa) Święto Pracy
 • 3.05.2024 (piątek) Święto Konstytucji 3 maja
 • 30.05.2024 (czwartek) Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

 • 10.01.2024 (środa) egzamin zawodowy (pisemny)
 • styczeń 2024 (1 dzień wolny) egzamin zawodowy (praktyczny)
 • 2.05.2025 (czwartek) dzień po Święcie Pracy i przed Świętem Konstytucji 3 maja
 • maj 2024 (4 dni wolne) część pisemna egzaminu maturalnego
 • 31.05.2024 (piątek) dzień po Święcie Bożego Ciała
 • 5.06.2024 (środa) egzamin zawodowy (pisemny)
 • czerwiec 2024 (1 dzień wolny) egzamin zawodowy (praktyczny)