Cennik

Wyszczególnienie Cena
Zorganizowane grupy szkolne (min. 10 osób) oraz ich opiekunowie 15,00 zł
Zorganizowane grupy szkolne (poniżej 10 osób) oraz ich opiekunowie 18,00 zł
Studenci 18,00 zł
Pozostali turyści 20,00 zł
Apartament 50,00 zł