Spotkania z rodzicami

  • 4.09.2023  zebranie z rodzicami uczniów klas I i V technikum i klasy I branżowej szkoły I stopnia
  • 5.09.2023  zebranie z rodzicami uczniów klas II – IV technikum i klas II-III branżowej szkoły I stopnia
  • 14.11.2023  zebranie z rodzicami klas I-V technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia informujące o przewidywanych ocenach niedostatecznych w I półroczu roku szkolnego 2023/2024
  • 19.12.2023  zebranie z rodzicami uczniów klas I-V technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia informujące o ocenach uzyskanych w I półroczu roku szkolnego 2023/2024
  • 26.03.2024  zebranie z rodzicami uczniów klas I – IV technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia oraz klas maturalnych technikum informujące o przewidywanych ocenach rocznych na koniec roku szkolnym 2023/2024,
  • 22.05.2024 zebranie z rodzicami uczniów klas klas I- IV technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego 2023/2024.