Spotkania z rodzicami

  • 3.09.2022  zebranie z rodzicami uczniów klas I – IV technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia
  • 8.09.2022  zebranie z rodzicami uczniów klas IV (maturalnych) technikum po gimnazjum
  • 10.11.2022  konsultacje z rodzicami uczniów klas I – IV technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia
  • 22.12.2022  zebranie z rodzicami uczniów klas IV (maturalnych) technikum po gimnazjum, informujące o ocenach śródrocznych w I półroczu
  • 26.01.2023  zebranie z rodzicami uczniów klas I – IV technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia, informujące o uzyskanych ocenach śródrocznych w I półroczu,
  • 30.03.2023  zebranie z rodzicami uczniów klas IV (maturalnych) technikum po gimnazjum, informujące o przewidywanych ocenach rocznych oraz konsultacje z rodzicami uczniów klas I- IV technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia
  • 25.05.2023 zebranie z rodzicami uczniów klas klas I- IV technikum i klas I-III branżowej szkoły I stopnia informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi