Projekt „Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu – polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk”

Tytuł projektu:
Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemupolskoskandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

 

Program Operacyjny:
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy
PROGRAM EDUKACJA
Komponent III  „Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego”

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 99 040 Euro
Kwota dofinansowania: 99 040 Euro
Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 (85%), Budżet Państwa (15%)

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
7.04.2020 r.

Beneficjent:
Gmina Miasta Toruń

Realizator:
Lider:
Gmina Miasta Toruń
Partnerzy z Państw Darczyńców:
– Fitjar vidaregåande skule, ul. Havnavegen 2, 5418 Fitjar, (region) Hordaland, Norwegia
– IÐAN fræðslusetur ehf, ul. Vatnagarðar 20, 104 Reykjavík, Islandia

Szkoły biorące udział w projekcie:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu
Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu
Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 w Toruniu
Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
Zespół Szkół Technicznych w Toruniu

Termin realizacji:
1.09.2021 r. – 31.08.2022 r.

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli toruńskich i skandynawskich instytucji VET (kształcenia i szkolenia zawodowego), w zakresie metodyki dualnego kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT, poprzez uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach.
Cele szczegółowe:
– poznanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce, Norwegii i Islandii, wobec zmieniających się potrzeb ekonomicznych i społecznych m.in. kształcenia dualnego, współpracy z pracodawcami, promocji VET
– poznanie i porównanie oferty kształcenia zawodowego, programów nauczania, systemu egzaminów zewnętrznych, metod nauczania, bazy dydaktycznej oraz wykorzystania ICT dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu zostaną zrealizowane dwa spotkania projektowe i trzy spotkania szkoleniowe kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych z krajów partnerskich.

Planowane rezultaty m.in.:
– pozyskanie nowych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych,
– rozwój kompetencji miękkich,
– zwiększenie kompetencji w zakresie języka obcego,
– podniesienie jakości oferty edukacyjnej,
– udoskonalenie metod nauczania i wychowania, ulepszanie organizacji pracy oraz podniesienie kompetencji kadry,
– wzbogacenie bazy dydaktycznej o materiały źródłowe.
– zwiększenie efektywności systemu kształcenia w kierunku zgodnym z zapotrzebowaniem rynku pracy,
– podniesienie poziomu partnerstwa branżowego, czyli platformy porozumienia instytucji partnerskich prowadzących zbliżoną działalność, pragnących wymienić się doświadczeniami i nawiązać współpracę,
– publikacja poradnika dobrych praktyk edukacji włączającej.

https://education.org.pl/


Dane kontaktowe realizatora w Gminie Miasta Toruń:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
we@um.torun.pl


Pliki do pobrania:

Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy