Praktyki

2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 praktyki odbywają się w terminie 24 kwietnia – 24 maja 2024 r. w liczbie godzin wskazanej w programie praktyk poszczególnej specjalności:

Na praktyki kierowani są uczniowie klas 3 i 4 technikum.

Procedura przygotowania do praktyk (przygotowania dokumentacji):

  1. Uczeń /grupa uczniów samodzielnie szuka firmy /zakładu pracy, który przyjmie go/ich  na praktyki.
  2. Uczeń/grupa uczniów zgłasza się do administracji szkoły z danymi firmy, celem przygotowania skierowania.
  3. Skierowanie wraz z załącznikami jest przesyłane do firmy / uczeń dostarcza skierowanie do firmy.
  4. Firma/zakład pracy zapoznaje się z dokumentami załączonymi do skierowania i przesyła do szkoły (na druku ze skierowania) dane do przygotowania umowy o praktyki.
  5. Przygotowanie umowy przez szkołę i podpisanie jej przez firmę/ zakład pracy i szkołę.
  6. Zakup dzienniczka praktyk.
  7. Realizacja praktyk, uzupełnianie dokumentacji.

Regulamin praktyk