projekt „Toruńska szkoła ćwiczeń”

Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego to projekt realizowany przez Gminę Miasta Toruń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Liderem projektu są Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, a partnerami projektu są Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej.

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych jest jedną z 4 szkół wiodących, której zadaniem jest wspieranie szkół, nauczycieli, studentów i uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych, obejmujących umiejętności informatyczne.

W ramach udziału w projekcie nauczyciele informatycy wzięli udział w seminariach, konferencjach, warsztatach pedagogicznych i informatycznych, dzięki którym podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne. Nauczyciele prowadzili konsultacje i lekcje otwarte dla nauczycieli szkół współpracujących, a także warsztaty tematyczne w ramach doskonalenia w sieci.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zyskała nowy sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej wraz z aktualnym oprogramowaniem systemowym i użytkowym oraz nowoczesne wyposażenie dydaktyczne w postaci m.in. tabletów graficznych, zestawów do prototypowania, kamer, tabletów multimedialnych, gogli VR.

Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są również na stronach:
https://www.torun.pl/pl/node/240134
https://edupolis.pl/torunska-szkola-cwiczen-dla-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/

Prezentacja o pobrania


Koordynator projektu w szkole: mgr Karina Czarkowska