Debaty kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego ZSMEiE

W środę, 27 września, w przeddzień wyborów,  odbyły się debaty kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego ZSMEiE. Do debaty przystąpiło pięciu uczniów: Jakub Fiałkowski z 4D, Kacper Mirowski z 4P, Gilbert Orłowski z 2AR, Jakub Wilczopolski z 4P i Bartosz Zieliński z 3P.

Na początku debaty kandydaci przedstawili się i powiedzieli kilka słów o sobie oraz o tym, jakie działania zamierzają podjąć w Samorządzie. Następnie każdy z kandydatów zadał jedno pytanie  wybranemu przez siebie kontrkandydatowi. Ostatnim punktem debaty były pytania zadawane dyskutantom przez zgromadzoną publiczność.

Kandydaci do Zarządu SU mieli więc okazję do sprawdzenia swoich umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych.

Debata miała na celu poznanie kandydatów i ich programu działań, ale była to również dla zgromadzonych uczniów lekcja rozwijania samorządności, poprzez poznanie i doświadczenie procedur demokratycznych. Była to bezcenna, praktyczna nauka, jak stać się świadomym członkiem społeczeństwa obywatelskiego.