Terminy egzaminów poprawkowych

Poniżej prezentujemy harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2022/2023:

godz.

sala

przedmiot

klasa (liczba uczniów)

29 sierpnia 2023 r. (wtorek)

9.00

64

biologia

2D (1 uczeń)

9.00

82

matematyka

2FH (1 uczeń)

2K (1 uczeń)

2T (3 uczniów)

3P (2 uczniów)

4Ap (3 uczniów)

4Pg (1 uczeń)

9.30

83

matematyka

2EM (1 uczeń)

3FH (1 uczeń)

3K (1 uczeń)

4Kg (2 uczniów)

2A (1 uczeń)

3A (2 uczniów)

4Dp (1 uczeń)

4Ep (1 uczeń)

9.30

76

język angielski

2A (2 uczniów)

3D (1 uczeń)

10.00

25

podstawy mechatroniki

1EM (2 uczniów)

30 sierpnia 2023 r. (środa)

9.00

57

fizyka

1AR (1 uczeń)

3A (1 uczeń)

3D (2 uczniów)

80

język polski

1EM (1 uczeń)

3T (1 uczeń)

4Ap (1 uczeń)

9.30

18

projektowanie i tworzenie stron internetowych

3K (2 uczniów)

25

elektrotechnika i elektronika

2A (2 uczniów)

rysunek techniczny

2FH (1 uczeń)

systemy mikroprocesorowe

3FH (1 uczeń)

10.00

64

chemia

2D (1 uczeń))

Zagadnienia na egzaminy poprawkowe można odbierać w szkole w godz. od 8.00 do 14.30.