Miejskie programy polityki zdrowotnej skierowane do najmłodszych mieszkańców Torunia w 2023 r.

Urząd Miasta Torunia realizuje miejskie programy polityki zdrowotnej skierowane również do dzieci i młodzieży. Wszystkie programy, oprócz świadczeń zdrowotnych, obejmują swym zakresem aspekt edukacyjno-informacyjny, jako kierunek działań profilaktycznych.

Zapisy do programów ruszają 1 lipca 2023 r. – kontakt pod numerem telefonu Infolinii (informacje szczegółowe do pobrania – Programy polityki zdrowotnej).