Ogólnopolska akcja #MaszGłos

Trwa nabór do ogólnopolskiej akcji #MaszGłos, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego, której regionalnym koordynatorem jest Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. 

Zapraszamy i zachęcamy!  

Młodzież w grupach nieformalnych, lub działającą w organizacjach, która chce mieć wpływ na swoje otoczenie, zmieniać to co wymaga zmiany i realizować inicjatywy dla swoich społeczności.

Zapisy do 5 marca, przez formularz:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Pysmj3JiikKjlseLtyOh0noxst7-kkpGiEbk_-BkKqBUODNIOEY2N01FRE9DQ1hJQTdERDA2NlRKWi4u

Dzięki Akcji Masz Głos uczestnicy uzyskają bezpłatne wsparcie merytoryczne, dostęp do szkoleń, możliwość kontaktu z aktywistami z całej Polski, możliwość rozwoju swojego potencjału oraz mikro-grant wspierający inicjatywę.