XI Kujawsko–Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region”

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy w głównej mierze powinni wykazać się wiedzą z zakresu ogólnych przepisów dotyczących ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwa ekologicznego, przeciwdziałania uzależnieniom, przeciwdziałania przemocy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałania problemom Czytaj więcej

„Strzelcy” w ZSMEIE

W piątek 18 listopada w naszej szkole uczniowie klas pierwszych oraz wybranych klas starszych uczestniczyli w zajęciach z członkami Jednostki Strzeleckiej “Strzelec”. Jednostka Strzelecka 1909 im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej w Toruniu działa w ramach ogólnopolskiej organizacji – Związku Strzeleckiego Czytaj więcej