XI Kujawsko–Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region”

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy w głównej mierze powinni wykazać się wiedzą z zakresu ogólnych przepisów dotyczących ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwa ekologicznego, przeciwdziałania uzależnieniom, przeciwdziałania przemocy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałania problemom Czytaj więcej