Odbiór świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje

Informujemy, że od dnia 7 września 2022 r., codziennie (poniedziałek-piątek), w biurze administracji w godz. 9.00 – 14.30, można odbierać:

  • świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
  • certyfikaty kwalifikacji zawodowych,
  • dyplomy zawodowe,
  • dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Prosimy także odbierać zaległe dokumenty z lat ubiegłych.

Uwaga! uczniowie proszenie są o zgłaszanie się wyłącznie na przerwach lub przed / po lekcjach.

Przy odbiorze należy okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna).