Zebrania Rady Pedagogicznej

  • 30.08.2022 organizacja roku szkolnego i plan rozwoju szkoły na rok szkolny 2022 / 2023
  • wrzesień 2022 rada szkoleniowa
  • 14.12.2022 RP klasyfikacyjna klas IV – I półrocze
  • 25.01.2023 RP klasyfikacyjna klas I – IV technikum oraz klas branżowej szkoły 1 stopni – I półrocze
  • luty 2023 RP podsumowująca pracę w I półroczu
  • 26.04.2023 RP klasyfikacyjna klas IV – roczna i końcowa
  • 21.06.2023 RP klasyfikacyjna klas I – IV technikum oraz klas branżowej szkoły 1 stopni – roczna
  • czerwiec 2023 RP podsumowująca pracę w roku szkolnym 2022 / 2023