Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie  NNW na rok szkolny 2022/2023


Procedura przystąpienia do ubezpieczenia została przekazana rodzicom i uczniom przez dziennik elektroniczny.


Składanie wniosków o wypłatę świadczenia:

Przemysław Wojciechowski 500 268 068 KONTAKT@EWOJCIECHOWSKI.PL


Polisa archiwalna – 2021/2022