Rekrutacja 2023/2024 – Informacje dla Kandydatów

 

ULOTKA                 TERMINY                  KIERUNKI


Komisja rekrutacyjna pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

adres e-mail: rekrutacja@zsmeie.torun.pl


UWAGA ÓSMOKLASIŚCI, przy ustalaniu listy wybranych szkół i oddziałów według kolejności preferencji we wniosku, prosimy zwrócić uwagę, że możecie wybrać maksymalnie 3 szkoły, ale dowolną ilość kierunków w tych szkołach (nawet wszystkie dostępne) i ułożyć je w preferowanej przez Was kolejności.

Do podania prosimy dołączyć 2 zdjęcia legitymacyjne.


Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice Kandydatów,


Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 przewidzieliśmy otwarcie jednego oddziału technik informatyk i jednego oddziału łączonego dwuzawodowego – technik informatyk/technik programista.

Łącznie dla technika informatyka przewidziano 45 miejsc.

W związku z powyższym, sugerujemy wskazanie we wniosku obydwu klas informatycznych (1K i 1T), co w dużym stopniu zwiększy szansę ucznia  na przyjęcie do szkoły na wybrany kierunek.


Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 przewidzieliśmy otwarcie jednego oddziału technik programista i jednego oddziału łączonego dwuzawodowego – technik programista/technik informatyk.

Łącznie dla technika programisty przewidziano 45 miejsc.

W związku z powyższym, sugerujemy wskazanie we wniosku obydwu klas programistycznych, (1P i 1G) co w dużym stopniu zwiększy szansę ucznia na przyjęcie do szkoły na wybrany kierunek.


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Klasa

Profil

Przedmioty rozszerzone

Dla kandydatów pięcioletniego technikum

1K, 1T

technik informatyk

matematyka, informatyka

1G, 1P

technik programista

matematyka, informatyka

1R

technik robotyk

matematyka, fizyka

1D

technik mechatronik

matematyka, fizyka

1A

technik automatyk

matematyka, fizyka

1F

technik elektronik

matematyka, fizyka

1 H

technik elektryk

matematyka, fizyka

Dla kandydatów branżowej szkoły I stopnia

1E

elektryk

matematyka, fizyka

1M

mechatronik

matematyka, fizyka

 

 

 

 

 

 


Kryteria rekrutacji

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

18

17

14

8

2


Zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty w poszczególnych klasach 

  • pięcioletnie technikum

klasy 1K, 1T

technik informatyk

klasa 1G, 1P

technik programista

klasa 1R

technik robotyk

klasa 1D

technik mechatronik

klasa 1A

technik automatyk

klasa 1F

technik elektronik

klasa 1H

technik elektryk

język polski
matematyka
informatyka
język angielski

język polski
matematyka
informatyka
język angielski

język polski
matematyka
fizyka
język angielski

język polski
matematyka
fizyka
język angielski

język polski
matematyka
fizyka
język angielski

język polski
matematyka
fizyka
język angielski

język polski
matematyka
fizyka
język angielski

  • szkoła branżowa I stopnia

klasa 1E

elektryk

klasa 1M

mechatronik

język polski
matematyka
fizyka
język angielski

język polski
matematyka
fizyka
język angielski