Rekrutacja 2023/2024 – Informacje dla Kandydatów

 

ULOTKA                 TERMINY                  KIERUNKI


Komisja rekrutacyjna pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30

adres e-mail: rekrutacja@zsmeie.torun.pl


UWAGA ÓSMOKLASIŚCI, przy ustalaniu listy wybranych szkół i oddziałów według kolejności preferencji we wniosku, prosimy zwrócić uwagę, że możecie wybrać maksymalnie 3 szkoły, ale dowolną ilość kierunków w tych szkołach (nawet wszystkie dostępne) i ułożyć je w preferowanej przez Was kolejności.

Do podania prosimy dołączyć 2 zdjęcia legitymacyjne.


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Klasa

Profil

Przedmioty rozszerzone

Dla kandydatów pięcioletniego technikum

1K, 1T

technik informatyk

matematyka, informatyka

1G, 1P

technik programista

matematyka, informatyka

1R

technik robotyk

matematyka, fizyka

1D

technik mechatronik

matematyka, fizyka

1A

technik automatyk

matematyka, fizyka

1F

technik elektronik

matematyka, fizyka

1 H

technik elektryk

matematyka, fizyka

Dla kandydatów branżowej szkoły I stopnia

1E

elektryk

matematyka, fizyka

1M

mechatronik

matematyka, fizyka

 

 

 

 

 

 


Kryteria rekrutacji

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

18

17

14

8

2


Zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty w roku szkolnym 2023/2024

  • pięcioletnie technikum klasy 1A, 1D, 1F, 1G, 1H, 1K, 1P,1R,  1T – język polski, matematyka, język angielski, informatyka lub fizyka
  • szkoła branżowa I stopnia – klasy 1 E, 1M – język polski, matematyka, język angielski, fizyka