Wizyta w Niemczech

Listopad 2008

Strona "Ważnych Wydarzeń"

Spotkanie przygotowawcze w Niemczech

W dniach 24 - 29 listopada 2008 w Niemczech doszło do tzw. wizyty przygotowawczej, czyli spotkania wszystkich uczestników projektu w celu przygotowania kolejnego wniosku w ramach programu Leonardo Da Vinci. Inicjatorem wizyty była właśnie szkoła BBS-Syke, która połączyła wiele europejskich szkół w jedną sieć. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 22 uczestników z 9 krajów Unii Europejskiej: Polski, Niemiec, Holandii, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Francji oraz Czech.


Jarmark świąteczny w Oldenburgu
Plan pobytu był zorganizowany perfekcyjnie. Bez dwóch zdań - sposób, w jaki niemiecka młodzież zdobywa zawód, oraz wyposażenie sal lekcyjnych robi wrażenie! Gospodarze zaprezentowali nie tylko własną szkołę czy system szkolnictwa zawodowego, ale również umożliwili wizytację w kilku ciekawych i gotowych do współpracy zakładach pracy.

Konferencja w Syke

Muzeum w Syke
Poza tym, było sporo "papierkowej roboty", ale również czas na zwiedzanie Bremy czy zrobienie zakupów...
Wizyta w Syke umożliwiła poznanie innych partnerów w projekcie, tzn., że przy zgodności profilu kształcenia istnieje możliwość odbycia stażu w pozostałych krajach europejskich. W przypadku naszej szkoły wstępnie będą to szkoły w Hiszpanii, Niemczech (dwie) oraz prawdopodobnie w Grecji.

Szkoła w Oldenburgu

Szkoła w Oldenburgu
Teraz czas na kolejny krok: wspólnie z naszymi sąsiadami, Zespołem Szkół Ekonomicznych, oraz "Ekonomikiem" z Olsztyna piszemy nowy wniosek - tym razem dla nauczycieli oraz opiekunów praktyk w firmach. Następny będzie już tylko dla uczniów...

Szkoła w Oldenburgu

Szkoła w Syke
Program Leonardo Da Vinci, jak każdy program unijny, wymaga poświęcenia dużej ilości czasu na biurokrację. Ale myślę, że gra jest warta świeczki - potwierdzi się to wtedy, kiedy nasi nauczyciele oraz uczniowie wrócą z takiego stażu zadowoleni... Taką mam nadzieję...

Koordynator projektu Leonardo Da Vinci
Teresa Golinska & Krzysztof Szalkowski