ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2019 / 2020

Pracownie zawodowe: Pracownia napraw i eksploatacji urządzeń elektrycznycz pod patronatem "ENERGA Operator"
71 - 2019/2020   Styczeń             Wstecz   Menu   Dalej   

Klasa Patronacka ENERGA OPERATOR S.A w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych


8 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbyło się uroczyste otwarcie pracowni napraw i eksploatacji urządzeń elektrycznych pod patronatem Energa Operator S.A. W uroczystości brali udział pani Anna Łukaszewska dyrektor Wydziału Edukacji GMT, pan Jacek Kowalski Zastępca Dyrektora Generalnego Energa Operator S.A. Oddział Toruń, pani Justyna Gerc specjalista HR Energa Operator S.A Odział Toruń, pan Czesław Stawikowski Starszy Wizytator Delegatury w Toruniu Kujawsko - Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, pani Paulina Książkiewicz Inspektor Wydziału Edukacji GMT, dyrekcja , nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

Umowa o współpracy Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ze spółką Energa Operator S.A. podpisana została w październiku 2017 roku, a weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Zakres współpracy dotyczy m in. fundowania dla najlepszych uczniów w zawodzie technik elektryk stypendiów (takich stypendiów ufundowanych zostało już 15), fundowania nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów w zawodzie technik elektryk, organizacji praktyk, dodatkowych staży i wyjazdów studyjnych oraz przekazania środków finansowych na doposażenie pracowni elektrycznej. Dzięki wsparciu finansowemu spółki Energa Operator zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne. W pracowni patronackiej Energa Operator odbywają się zajęcia praktyczne z zakresu kształcenia zawodowego dla zawodu technik elektryk.

Bmowa o współpracy Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ze spółką Energa Operator S.A. podpisana została w październiku 2017 roku, a weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Zakres współpracy dotyczy m in. fundowania dla najlepszych uczniów w zawodzie technik elektryk stypendiów (takich stypendiów ufundowanych zostało już 15), fundowania nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów w zawodzie technik elektryk, organizacji praktyk, dodatkowych staży i wyjazdów studyjnych oraz przekazania środków finansowych na doposażenie pracowni elektrycznej. Dzięki wsparciu finansowemu spółki Energa Operator zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne. W pracowni patronackiej Energa Operator odbywają się zajęcia praktyczne z zakresu kształcenia zawodowego dla zawodu technik elektryk.
Tekst: Dyrektor ZSMeiE Małgorzata Łopatko
Zdjęcia: MVS
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 448

W:2413185     P:2400725
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl