ZSMEiE w Toruniu
Trąba BIP
ZSMEiE Stowarzyszenie
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2012 / 2013

Wycieczki: Wycieczka rowerowa na Barbarkę - klasa 1e
99 - 2012/2013      Wstecz   Menu   Dalej   
Trasa wycieczki rowerowej klasy 1e na Barbarkę
z dnia 20 czerwca 2013 r.


Koniec czerwca to okres, gdy oceny końcoworoczne są już wystawione, programy nauczania zrealizowane w wielu przypadkach w 120 %. Jeżeli tak, to pora na odpoczynek. Jak to w szkole bywa, szkolne wycieczki to również edukacja. I tym razem tak było. Oprócz doznawania przyjemności, uczestnicy wycieczki poznali również nieco historii związanej z trasą i celem wycieczki, którymi były Barbarka i okoliczne lasy, gdzie znajduje się kilka miejsc Pamięci Narodowej. Tym razem odwiedziliśmy tylko (tylko, bo temperatura tego dnia osiągnęła poziom 33°C) Cmentarz na Barbarce i Mogiłę Harcerzy. Jedno i drugie miejsce jest związane z początkiem II Wojny Światowej. Znajdują się tam miejsca upamiętniające pomordowanych Polaków przez okupanta.
Wyprawa rowerowa rozpoczęła się od zbiórki pod Internatem ZSMEiE. Po sprawdzeniu obecności i sprzętu rowerowego udaliśmy się w drogę. Po kilku minutach minęliśmy ul. Okrężną i od tej pory trasa prowadziła tylko "krętą ścieżką poprzez las".
Czym byłaby wycieczka bez ogniska i pieczonych kiełbasek. Oczywiście był również czas na tą atrakcję. Przy ognisku zanotowaliśmy temperaturę około 60°C, ale cóż to dla młodzieńców z 1e.
Ostatnim etapem wycieczki był rezerwat "Las Piwnicki", który niektórzy zwiedzili po raz pierwszy. Na koniec czekała nas droga powrotna. Na szczęście trafiliśmy na sklep bogato zaopatrzony w różne gatunki wody mineralnej, co niektórym "uratowało życie".
Barbarka. Wzmiankowana historycznie już w 1299 jako Sancta Barbara in Bormol z racji znajdującej się tu kapliczki ku czci św. Barbary. Św. Barbara rzekomo objawiła się przy jednym z miejscowych źródeł. Do początków XIX wieku źródło nosiło nazwę Świętego Źródła. W 1340 roku jest wymieniony po raz pierwszy młyn wodny, który w 1400 roku nosił nazwę Leśnego Młyna (Waldmuehle). Cudowne źródło i związane z nim uzdrowienia ściągały rzesze pielgrzymów, które rozsławiały Barbarkę. Warto zaznaczyć, że według miejscowych przekonań woda z cudownego źródła miała leczyć kołtun, który po zanurzeniu głowy miał rzekomo odpadać. Kult św. Barbary zataczał coraz większe kręgi, dlatego biskup chełmiński Wincenty Kiełbasa swoim sumptem w 1475 wystawił nową kaplicę. Pielgrzymujący otrzymywali znaczne odpusty, z których najważniejszy wiązał się z trzecim dniem Zielonych Świątek, podczas którego organizowano wielki doroczny jarmark.
Od 1517 osada wraz z młynem należała do miasta Torunia. Pod koniec XIX wieku młyn przestał istnieć. W latach 1841–1842 wybudowano kolejną kaplicę z muru pruskiego. Wewnątrz znajdowała się figura św. Barbary z I połowy XV wieku, gotycka, którą później przekazano do Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Z tego czasu dowiadujemy się, że cudowne źródło nakryte było kamieniem młyńskim. Wodę ze źródła pielgrzymi nabierali przez otwór znajdujący się w kamieniu.
Do połowy XIX wieku w osadzie znajdowała się siedziba Leśnictwa Barbarka a przejściowo w 1880 roku siedziba Nadleśnictwa Barbarka. W 1921 Barbarka była ponownie siedzibą leśnictwa, które obejmowało 1.049 ha obszarów leśnych i łąk. W 1932 na Barbarce prowadzono hodowlę bażantów, danieli, zajęcy, jeleni oraz saren. W 1950 roku teren Barbarki przyłączono do miasta.
W lasach w okolicy wsi od października do końca grudnia 1939 roku Gestapo i Selbstschutz przeprowadził masowe egzekucje, rozstrzeliwując od 600 do 1200 Polaków i Żydów z Torunia i okolicy. Wydarzenia te upamiętnia znajdujący się na Barbarce cmentarz-pomnik pomordowanych.
- źródło: Wikipedia).
Tekst i zdjęcia: ©MVS
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1783

W:2447712     P:2435257
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl