ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2008 / 2009

W Internacie ZSMEiE: Wieczornica z okazji czwartej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II
59 - 2008/2009      Wstecz   Menu   Dalej   
Wspominanie papieża w internacie
Od czterech lat kwiecień stał się dla Polaków w ogóle, a dla polskich katolików w szczególności, miesiącem naznaczonym smutnymi refleksjami. Budują się one wokół tragicznej daty 2 kwietnia, kiedy to zmarł Karol Wojtyła- polski papież Jan Paweł II.
W związku z tym w Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu pojawiła się kolejna, tym razem smutna tradycja.
Organizowane w tym miesiącu są w naszej placówce tzw., "wieczornice papieskie". Żeby nie było to tylko zwykłe, życiorysowe wspominanie "miłego człowieka od kremówek", Sekcja Naukowa Młodzieżowej Rady Internatu postanowiła, że w naszym internacie uroczystości te będą miały charakter popularno - naukowy. Analizowano więc do tej pory poglądy papieża na wartości, jego stosunek do młodzieży oraz papieską interpretację wartościowej miłości.
W tej konwencji pozostawało również tegoroczne spotkanie, które zgromadziło, jak zwykle, dużą grupę aktywnie zaangażowanych w program wychowanków oraz dość liczną widownię. Jego myślą przewodnią było: "Papieskie pojmowanie patriotyzmu".
Rozpoczęcie spotkania oznajmił dźwięk dzwonu, taki jaki obwieścił zgon najwyższego hierarchy Kościoła katolickiego, ale również wielkiego myśliciela, filozofa i etyka - papieża Jana Pawła II.
Następnie wychowankowie: Joanna Dziarkowska i Szymon Topolewski zapoznali nas, lub przypomnieli, klasyczne interpretacje pojęcia "patriotyzm", cechy dobrego patrioty oraz rozumienie tej postawy życiowej przez Karola Wojtyłę. Główną osią tematyczną stała się analiz źródeł papieskiego patriotyzmu w zakresie:
 • ideowego zakorzenienia patriotycznych poglądów papieża,
 • Jego realizacji hobbystycznych, jako gruntu dla rozwoju poglądów patriotycznych,
 • wzorów osobowych, jako budulca patriotyzmu,
 • udziału w uroczystościach patriotycznych, jako kanwy dla kształtowania się Jego patriotyzmu,
 • doświadczeń wojennych, jako źródła kreacji patriotycznych poglądów papieża,
 • tworzenia i udziału w grupach towarzysko - dyskusyjnych,
 • zdobywanie wiedzy i rozwoju intelektualnego Karola Wojtyły, jako źródła budowania w sobie poglądów i postaw patriotycznych,
 • wykorzystywanie walorów i obiektów naturalnych oraz wytworzonych przez człowieka, jako podłoża krystalizacji patriotycznych poglądów papieża,
 • budowania i wzmacniania patriotyzmu w trakcie duszpasterskich wyjazdów i pobytów zagranicznych,
 • budowania w sobie i kreowania u innych poglądów patriotycznych w trakcie odnoszenia się Ojca Świętego do problemów młodzieży, rodziny, zabezpieczeń socjalnych, walki z nałogami i przemocą,
 • przejawiania się patriotycznych poglądów papieża w toku, tak pozornie odległego od spraw polskich, tworzenie dokumentów Soboru Watykańskiego II w ich fragmentach dotyczących życia społecznego i powinności ludzi wobec siebie oraz swojego narodu.
Dyskusję nad wyżej wymienionymi zagadnieniami prowadzili: Redemptorysta ojciec Wojciech Wilgowicz - katecheta ZSMEiE oraz mgr Jerzy Konopiński - wychowawca i opiekun SN MRI.
Każdy wątek problemowy przedzielony był fragmentem książki Karola Wojtyły "Ojczyzna", które czytali wychowankowie: Paulina Elwertowska, Krzysztof Ulatowski, Agata Sekuła, Mariusz Pipczyński, Katarzyna Rutkowska, Jędrzej Bojarski, Marta Wiercińska, Maciej Ciechacki, Sandra Puczyńska, Piotr Welenc, Marta Mroczkowska, Daniel Ligowski i Michalina Makowska.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie pieśni "Barka"- ulubionego utworu papieża, wykonane przez Martę Baryzę, Adriannę Welenc i Joannę Grabowską oraz towarzyszącego im grą na gitarze Piotra Welenca. Tłem muzycznym podczas całej uroczystości były utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Dodatkowym wzmocnieniem wizualno - emocjonalnym dla przeżycia i rozumienia problematyki patriotyzmu była projekcja multimedialna obrazów z historii i współczesności Polski oraz pejzaży typowych dla naszego kraju , przygotowanego przez byłego wychowanka internatu - Janka Bieżuńskiego, który od początku współtworzy nasze wieczornice papieskie.
Podsumowania rozważań o patriotyzmie Jana Pawła II dokonał biorący udział w uroczystości - dyrektor ZSMEiE mgr Andrzej Skrzypczyk.
Na wzmiankowanie zasługuje również scenografia, której centralnym i najważniejszym elementem był portret papieża, do którego prowadził szpaler flag narodowych i papieskich, których układ symbolizować miał przenikanie się polskości i katolicyzmu w poglądach, postawach i zachowaniach Karola Wojtyły, nad którego podobizną zawieszono jako nadrzędne symbole Ojczyzny i Boga.
Spotkanie z papieskim patriotyzmem dało nam wszystkim wiele doświadczeń intelektualnych i przeżyć emocjonalnych dla zrozumienia i odczuwania naszego własnego patriotyzmu.
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: Arkadiusz Kuras
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1651

W:2413213     P:2400753
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl