ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2008 / 2009

W Internacie ZSMEiE: Kabaretowe Zaduszki w internacie
27 - 2008/2009      Wstecz   Menu   Dalej   
Zaduszki poetycko-muzyczne w Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu mają już wieloletnią tradycję.
Pomyślane jako forma organizacji czasu wolnego wychowanków miały na celu popularyzację poezji autorów mniej i bardziej znanych oraz " poważnej" i "kultowej" muzyki. Ich bohaterami byli między innymi: Bolesław Leśmian, Zbigniew Herbert, Grzegorz Ciechowski, Ryszard Riedel, Jacek Kaczmarski, Gustaw Zieliński, Czesław Miłosz, Czesław Niemen, ks. Jerzy Twardowski i Marek Grechuta. Kiedy zmarł Ryszard Kapuściński, młodzież poznawała jego postać i twórczość, inną niż poezję, formę wyrazu pisarskiego - reportaż.
W roku szkolnym 2008/2009 uczciliśmy imprezą słowno- muzyczną pamięć Jana Kaczmarka - poety i współzałożyciela oraz lidera kabaretu "Elita".
Ponieważ Zaduszki internackie projektują i realizują wspólnie sekcja kulturalna i naukowa, to w jej treściach, jak zwykle, pojawiły się we wstępie treści informujące o istocie i historii kabaretów w Polsce i na świecie oraz życiorys Jana Kaczmarka. Informacje te oraz utwory poetyckie bohatera imprezy przeplatane były piosenkami wykonywanymi przez kabaret " Elita". Elementem urozmaicającym były również dwa filmy z występem kabaretu. Szczególnym wkładem własnym wychowanków w przebieg Zaduszek był występ kabaretowy Arkadiusza Kurasa, Pawła Kalwarskiego i Karola Sienkiewicza.
Na uwagę zasługuje też scenografia imprezy. Przekazy informacyjne i poetyckie realizowane były przez dziewczęta i chłopców ze wszystkich grup wychowawczych w scenerii kawiarnianej, gdzie każdemu stolikowi, przy którym siedzieli interpretatorzy, patronował jeden z członków kabaretu "Elita".
Ich podobizny, z pełnią artyzmu i dużym podobieństwem do oryginału, wykonała Agata Sekuła. Za imitacją okien kawiarnianych królował, najbardziej typowy dla wszystkich imprez zaduszkowych element - kolorowy, jesienny park.
Imprezie towarzyszyła ekspozycja w gablocie Sekcji Naukowej Młodzieżowej Rady Internatu poświęcona osobie, życiu i twórczości Jana Kaczmarka.
Licznie zgromadzona widownia miała okazję do wielu doznań intelektualnych i artystycznych.
Tekst: mgr Jerzy Konopiński
Zdjęcia: mgr Mirosław Kwiatkowski
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 1458

W:2413295     P:2400835
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl