ZSMEiE w Toruniu
Trąba BIP
ZSMEiE Stowarzyszenie
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Strona wydarzeń
Ważne wydarzenia
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
   Rok szkolny 2002 / 2003
   Rok szkolny 2001 / 2002
   Rok szkolny 2000 / 2001
Z Kroniki ZSMiE
   Lata 1980...1989
   Lata 1970...1979
   Lata 1960...1969

Kronika ZSMEiE - Ważne wydarzenia - Rok szkolny 2005 / 2006

W Internacie ZSMEiE: Gość z "Okrąglaka" - Lepiej tam nie trafić
28 - 2005/2006      Wstecz   Menu   Dalej   
W czwartkowe popołudnie kierownik toruńskiego Aresztu Śledczego przekonywał wychowanków internatu, że przestrzeganie prawa to najlepszy sposób uniknięcia jego instytucji. Kapitan Dariusz Wróblewski, funkcjonariusz kierujący pracą tzw. Beczki, czyli Aresztu Śledczego w Toruniu spotkał się 24 listopada z dziewczętami i chłopcami z Internatu ZSMEiE. Spotkanie z nietypowym gościem rozpoczęło słowo wstępne wychowawców, pani Alicji Tokarskiej i pana Zbigniewa Ciarkowskiego, którzy uzasadnili zebranym taką właśnie formę przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu młodzieży.
Po wstępie, w którym gość omówił niektóre elementy kodeksu karnego w odniesieniu do wieku sprawców, zebrani poznali typowe przestępstwa popełniane przez młodocianych. Oprócz najczęstszych kradzieży i rozbojów (z czym niektórzy wychowankowie zapoznają się niestety czasami jako ofiary ulicznych złodziei telefonów komórkowych), są to także dystrybucja i posiadanie narkotyków. Szef toruńskiego aresztu ostrzegł przy okazji zebranych, że znowelizowana w dniu 29 lipca 2005 r. ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zaostrzyła postępowanie w tego typu sprawach. Np. posiadanie lufki z niedopaloną marihuaną traktowane jest jako przestępstwo.
Pan Dariusz Wróblewski omówił też poszczególne etapy postępowania wobec zatrzymanych, ich procedurę, prawa zatrzymanych i miejsca osadzenia w zależności od wieku i kategorii przestępstw. Obecni poznali różnicę między aresztem, więzieniem, policyjną izbą dziecka i domem poprawczym., a także między przestępstwem i wykroczeniem.
Sporo emocji wywołała prezentacja pracy Aresztu Śledczego i obyczajów środowisk przestępczych w trakcie pobytu w więzieniu. W Toruniu może przebywać jednocześnie 170 osadzonych, podlegających regulaminowi, rozkładowi dnia i mających prawo do spaceru. Wychowankowie z zaciekawieniem pytali o subkultury więzienne, ich obyczaje i gwarę, choć odpowiedzi miały walor zdecydowanie odstraszający.
Spotkanie trwało godzinę i miało żywy, przerywany licznymi pytaniami, charakter. Gość z aresztu obrazowo podawał przypadki, z którymi się spotykał, stąd nietrudno było poznać konsekwencje prawne konkretnych zachowań niezgodnych z prawem.
Sześćdziesiąt minut ciekawie spędzonych minut okazało się niezłym sposobem na pobudzenie lub uporządkowanie świadomości prawnej dziewcząt i chłopców mieszkających w internacie.
Tekst: Mirosław Kwiatkowski
Zdjęcia: Wojciech Struczyński
Opracowanie WWW: MVS
Gości: 2435

W:2447704     P:2435249
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl