ZSMEiE w Toruniu
Trąba BIP
ZSMEiE Stowarzyszenie
Menu główne
   Strona główna
   Poczta e-mail
    Rekrutacja
    Promocja Szkoły
Szkoła
   Patron ZSMEiE
   Pionierzy polskiej techniki
   Współpraca z zagranicą
   Najlepsi w ZSMEiE
   Osiągnięcia uczniów
   Dokumenty    Druki
   Pedagog i Psycholog
   Internat ZSMEiE
   Biblioteka szkolna
   Samorząd Uczniowski
   Strony tematyczne
    To warto obejrzeć
Historia szkoły
   Historia ZSMEiE
   Ważne wydarzenia
   Pracownicy Szkoły
   Absolwenci
Informacje
   Plan lekcji
   Konsultacje
   Terminy
   Ogłoszenia
   Pomoc materialna
   Egzaminy zewnętrzne
   Programy nauczania
    Filmy edukacyjne
   Moodle
Inne
   Galeria ZSMEiE
   Reforma
Pozostałe
   Materiały pozaszkolne
   Umowy cywilno-prawne    Badania wody na basenie    Ubezpieczenia
   Oferty pracy
Spis zawartości strony www.zsmeie.torun.pl

Dodaj swoje dane
Zsałużeni dla ZSMEiE
Dyrektorzy Szkoły
Nauczyciele
Wychowawcy
Absolwenci
Strony absolwentów
Galeria zdjęć
Kontakt

Adres, telefon, telefony wewnętrzne, lokalizacja Google

Strona główna BIP
Dyrekcja ZSMEiE
Administracja
Rada Szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog i Psycholog
Nauczyciele i wychowawcy internatu
Dokumenty i przepisy
Kierunki kształcenia

Dokumenty i przepisy - Statut ZSMEiE, regulaminy, wykaz podręczników i inne dokumenty dotyczące pracy szkoły

Informacje na temat egzaminów zewnętrznych i egzaminu maturalnego

Zdjęcia aktualne i historyczne, tapety na pulpit, panoramy itp.

Historia szkoły od powstania w 1945 r. do czasów obecnych
   Początki
   Zmiany
   Rozwój
   Afrykańczycy
   Nota o ruchu służbowym
   Rok 1968 i później
   Do roku 1997
   Internat
   Lata 1997 do 2002
   10 lat przemian
   Świat Rocznic ZSMEiE
   Historia strony WWW

Najlepsi uczniowie / absolwenci w ZSMEiE
Osiągnięcia pozaszkolne uczniów ZSMEiE

Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy internatu, pracownicy administracji i obsługi

Ogłoszenia bieżące
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2019 / 2020
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2018 / 2019
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2017 / 2018
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2016 / 2017
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2015 / 2016
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2014 / 2015
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2013 / 2014
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2012 / 2013
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2011 / 2012
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2010 / 2011
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2009 / 2010
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2008 / 2009
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2007 / 2008
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2006 / 2007
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2005 / 2006
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2004 / 2005
   Ogłoszenia archiwalne z roku szkolnego 2003 / 2004
Terminy na bieżący rok szkolny - Godziny przyjęć, daty wywiadówek, terminy ferii itp
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2018 / 2019
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2017 / 2018
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2016 / 2017
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2015 / 2016
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2014 / 2015
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2013 / 2014
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2012 / 2013
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2011 / 2012
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2010 / 2011
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2009 / 2010
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2008 / 2009
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2007 / 2008
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2006 / 2007
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2005 / 2006
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2004 / 2005
   Terminy archiwalne z roku szkolnego 2003 / 2004

Informacje o patronie ZSMEiE - prof. Sylwestrze Kaliskim
Szkoły im. prof Sylwestra Kaliskiego - współpraca z WAT

Plan lekcji dla wszystkich klas i nauczycieli oraz godziny rozpoczącia i zakończenia zajęć

Terminy konsultacji dla rodziców

Informacje i ogłoszenia dotyczące stypendium i innych form pomocy dla uczniów ZSMEiE

Informacje dotyczące pomocy pedagogicznej i psychologicznej oraz godziny przyjęć szkolnego pedagoga

Informacje dotyczące reformy szkolnictwa zawodowego

Informacje dla gimnazjalistów i kandydatów starających się o przyjęcie do ZSMEiE

Strony tematyczne
   Współpraca ze szkołą techniczną BBS z Syke (Niemcy)
   Praktyki w zakładach BOSCH w Eisenach (Niemcy)
   Leonardo da Vinci
   Współpraca ze szkołą techniczną Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule z Regensburga (Niemcy)
   Biblioteka ZSMEiE
   Sport w ZSMEiE
   Internat ZSMEiE
   Egzaminy, matura ...
Strony przedmiotowe
   Elektrotechnika
   Pracownia elektroniki
   Biologia w ZSMEiE
   Technik informatyk - strona w budowie
   Strona katechetów 2010
   Matematyka
   Język angielski
Strony klasowe
   Klasa 3e
   Klasa 3i
   Klasa 1k
Strony tematyczne archiwalne
   Festiwal ELEKTRA
   Obchody 60-lecia ZSMEiE
   Technik informatyk 2010
   Elektroniczne przedmioty zawodowe
   Mechaniczne przedmioty zawodowe
   E-learning - Net d@ys
   Program LINKING UP for mobility in Europe
   Strona katechetów 2002 - 2006
   Współpraca z Polonią Charkowa
   Język polski
   Program Socrates - Comenius
   Samorząd Szkolny
   Szkolny Klub Europejski EUROMECHANIK
   Szkoła z klasą
   Amperek
Instytucje
   Blog poświęcony elektryczności
   Elektrotechnika

Ważne wydarzenia
   Ważne wydarzenia - lata 1960 .. 1969 (na podstawie kroniki w wersji papierowej)
   Ważne wydarzenia - lata 1970 .. 1979 (na podstawie kroniki w wersji papierowej)
   Ważne wydarzenia - lata 1980 .. 1989 (na podstawie kroniki w wersji papierowej)
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2000 / 2001
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2001 / 2002
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2002 / 2003
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2003 / 2004
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2004 / 2005
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2005 / 2006
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2006 / 2007
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2007 / 2008
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2008 / 2009
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2009 / 2010
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2010 / 2011
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2011 / 2012
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2012 / 2013
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2013 / 2014
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2014 / 2015
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2015 / 2016
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2016 / 2017
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2017 / 2018
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2018 / 2019
   Ważne wydarzenia - rok szkolny 2019 / 2020

Współpraca z zagranicą
   Współpraca ze szkołą techniczną BBS z Syke (Niemcy)
   Praktyki w zakładach BOSCH w Eisenach (Niemcy)
   Współpraca ze szkołą techniczną Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule z Regensburga (Niemcy)
   Socrates Comenius
   Leonardo Da Vinci
   Linking Up
Strony WWW szkół i instytucji, z którymi współpracujemy
   www.euroguidance.net (Leonardo da Vinci)
   Europejskie Buiro Karier z Bradford (Leonardo da Vinci)
   Biuro Karier UMK (Leonardo da Vinci)
   Zespół Szół Zawodowych nr 7 w Gdańsku (Leonardo da Vinci)
   Sor - Trondelag Fylkeskommune - Szkoła z Norwegii (współpraca w programie LINKING UP)
   Stangnes Videregaende Skole - Szkoła z Norwegii (współpraca w programie LINKING UP)
   VBU Ludvika - Szkoła ze Szwecji (współpraca w programie COMENIUS)
   Szkoła techniczna Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule z Regensburga

W:2470435     P:2457980
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl