ZSMEiE w Toruniu
Trąba BIP
RyjBuk ZSMEiE
Menu główne
   Strona główna
   Poczta e-mail
    Rekrutacja
    Promocja Szkoły
Szkoła
   Patron ZSMEiE
   Pionierzy polskiej techniki
   Współpraca z zagranicą
   Najlepsi w ZSMEiE
   Osiągnięcia uczniów
   Dokumenty    Druki
   Pedagog i Psycholog
   Internat ZSMEiE
   Biblioteka szkolna
   Samorząd Uczniowski
   Strony tematyczne
    To warto obejrzeć
Historia szkoły
   Historia ZSMEiE
   Ważne wydarzenia
   Pracownicy Szkoły
   Absolwenci
Informacje
   Plan lekcji
   Konsultacje
   Terminy
   Ogłoszenia
   Pomoc materialna
   Egzaminy zewnętrzne
   Programy nauczania
    Filmy edukacyjne
   Moodle
Inne
   Galeria ZSMEiE
   Reforma
Pozostałe
   Materiały pozaszkolne
   Umowy cywilno-prawne    Badania wody na basenie    Ubezpieczenia 2019 / 2020    Oferty pracy
Informacje na temat reformy szkolnictwa zawodowego

Linki
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Podstawa programowa
Rekrutacja ekspertów do opracowania przykładowych szkolnych planów nauczania dla zawodów
Modernizacja treści i metod kształcenia
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
Podstawa programowa kształcenia w zawodach podpisana przez ministra
Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach

Dokumenty
Podstawa programowa kształcenia w zawodach
Przewodnik dla nauczycieli w zakresie prowadzenia korelacji przedmiotów ogólnych i zawodowych
Uwaga !
Posługując się powyższymi dokumentami należy sprawdzić, czy jest dostępna nowa wersja.

W:2413197     P:2400737
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl