ZSMEiE w Toruniu
Trąba BIP
RyjBuk ZSMEiE
Menu główne
   Strona główna
   Poczta e-mail
    Rekrutacja
    Promocja Szkoły
Szkoła
   Patron ZSMEiE
   Pionierzy polskiej techniki
   Współpraca z zagranicą
   Najlepsi w ZSMEiE
   Osiągnięcia uczniów
   Dokumenty    Druki
   Pedagog i Psycholog
   Internat ZSMEiE
   Biblioteka szkolna
   Samorząd Uczniowski
   Strony tematyczne
    To warto obejrzeć
Historia szkoły
   Historia ZSMEiE
   Ważne wydarzenia
   Pracownicy Szkoły
   Absolwenci
Informacje
   Plan lekcji
   Konsultacje
   Terminy
   Ogłoszenia
   Pomoc materialna
   Egzaminy zewnętrzne
   Programy nauczania
    Filmy edukacyjne
   Moodle
Inne
   Galeria ZSMEiE
   Reforma
Pozostałe
   Materiały pozaszkolne
   Umowy cywilno-prawne    Badania wody na basenie    Ubezpieczenia 2019 / 2020    Oferty pracy
Najlepsi uczniowie ZSMEiE

Mateusz Ceglecki - 2015 / 2016
Najlepszym uczniem roku szkolnego 2015/2016 został Mateusz Ceglecki IVh Technikum Elektrycznego.
Najważniejsze osiągnięcia:
 • Finalista XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Radom 2016
 • Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego, Warszawa 2016
 • Uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów 2015/2016
 • Średnia ocen na świadectwie maturalnym 5,42
 • Przewodniczący samorządu klasowego

Michał Waszak - 2014 / 2015
Najlepszym uczniem roku szkolnego 2014/2015 został Michał Waszak IVd Technikum Technikum Mechatronicznego.

Mateusz Frąszczak - 2013 / 2014
Najlepszym uczniem roku szkolnego 2013/2014 został Mateusz Frąszczak IVh Technikum Elektrycznego.

Maciej Sikorski - 2012 / 2013
Najlepszym uczniem roku szkolnego 2012/2013 został Maciej Sikorski IVk Technikum Informatycznego.

Radosław Dreszer - 2010 / 2011
Najlepszym uczniem roku szkolnego 2010/2011 został Radoław Dreszer z klasy IVf.
Najważniejsze osiągnięcia:
 • Laureat XXXVII Olimpiady Wiedzy Technicznej - 4 miejsce w Polsce, Siedlce 2011
 • Finalista XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Kraków 2011
 • Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "Archimedes" im. gen. Sylwestra Kaliskiego, Warszawa 2011
 • Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną, Warszawa 2010
 • Uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów 2009/2010
 • Uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów 2010/2011
 • Uczestnik etapu wojewódzkiego XXXVI Olimpiady Wiedzy Technicznej 2010
 • III miejsce w Konkursie Elektra 2008
 • IV miejsce w Mistrzostwach Szkoły w pływaniu
 • I miejsce w Szkolnym Konkursie Matematycznym 2011
 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 6,0
 • Średnia ocen na świadectwie maturalnym 5,6


Patryk Rumiński - 2010 / 2011
Najważniejszym osiągnięciem roku szkolnego 2010/2011 było zdobycie przez Patryka Rumińskiego, miana finalisty XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektronicznej i Elektrycznej w kategorii mechatronicznej. W nagrodę został on zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz uzyskał prawo wstępu na dowolną uczelnię techniczną z pominięciem warunków rekrutacji.

Marcin Sikora - 2009 / 2010
Najlepszym uczniem roku szkolnego 2009/2010 został Marcin Sikora z klasy IVh.

Piotr Welenc - 2008 / 2009
Najlepszym uczniem roku szkolnego 2008/2009 został Piotr Welenc z klasy IVd.


Filip Zawrocki - 2008 / 2009
Najlepszym uczniem roku szkolnego 2008/2009 został również Filip Zawrocki z klasy IVe.

Piotr Osmanowski - 2007 / 2008
Najlepszym uczniem roku szkolnego 2007/2008 został Piotr Osmanowski z klasy IVf.

Łukasz Działek - 2006 / 2007
Najlepszym uczniem roku szkolnego 2006/2007 został Łukasz Działek z klasy IVe. Łukasz przez cztery lata nauki w Technikum dał się poznać jako uczeń o bardzo chłonnym i otwartym umyśle. Mimo , iż codziennie dojeżdżał z odległych o 20 km Dębin, nigdy nie narzekał a wręcz przeciwnie - zarażał innych pogodą ducha i optymizmem.
Najważniejsze osiągnięcia:
 • średnia ocen na świadectwie maturalnym: 5,21;
 • Laureat Konkursu "Eurotechnik 2005/2006", w którym wraz z Mariuszem Sikorą , również z IVe, otrzymał Nagrodę I-stopnia za prace pt."Model instalacji elektrycznej z elementami sterowania";
 • Laureat Konkursu Młodych Talentów Technicznych "Elektra 2005" i "Elektra 2006";
 • Uczestnik etapu wojewódzkiego Olimiady Wiedzy Technicznej oraz Euroelektry.

Mateusz Rzewuski - 2005 / 2006
Najlepszym uczniem kończącym szkołę w roku 2005/2006 został Mateusz Rzewuski - Przewodniczący Samorządu Szkolnego, uczeń klasy IVk. Poza bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorową postawą uczniowską brał udział i organizował między innymi: pomoc charytatywną w Pogotowiu Rodzinnym, imprezy z okazji Dnia Dziecka, święto pieczonego ziemniaka dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, imprezy międzynarodowe (współpraca między szkołami w Norwegii i Niemczech a ZSMEiE).
Najważniejsze osiągnięcia:
 • Średnia ocen z wszystkich przedmiotów: 5,22;
 • Uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2003/2004;
 • Uzyskanie Stypendium Prezydenta Miasta Torunia w roku szkolnym 2004/2005;
 • Uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2005/2006;
 • Finalista konkursu "8 Wspaniałych".

Filip Marszelewski - 2004 / 2005
Niewątpliwie najlepszym i bezkonkurencyjnym we wszystkich dziedzinach jest uczeń klasy Vk - Filip Marszelewski. Przez wszystkie lata nauki szczególną miłością darzył on przedmioty zawodowe co przekłada się na średnią ocen z nich równą 6,0. Filip jest powszechnie lubiany przez kolegów, którzy cenią go za bezinteresowną koleżeńskość i pomoc. Mimo swych zainteresowań technicznych, które są dla niego najważniejsze, bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły.
Najważniejsze osiągnięcia:
 • Średnia ocen z wszystkich przedmiotów: 5,7;
 • Średnia z przedmiotów zawodowych: 6,0;
 • II miejsce (w Polsce) w XXX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Technicznej;
 • Udział w finale XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej;
 • Reprezentowanie szkoły w finale konkursu dyktanda po angielsku: O Złote Pióro International House - English Dictation.

W:2413295     P:2400835
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl