ZSMEiE w Toruniu
Trąba BIP
RyjBuk ZSMEiE
Menu główne
   Strona główna
   Poczta e-mail
    Rekrutacja
    Promocja Szkoły
Szkoła
   Patron ZSMEiE
   Pionierzy polskiej techniki
   Współpraca z zagranicą
   Najlepsi w ZSMEiE
   Osiągnięcia uczniów
   Dokumenty    Druki
   Pedagog i Psycholog
   Internat ZSMEiE
   Biblioteka szkolna
   Samorząd Uczniowski
   Strony tematyczne
    To warto obejrzeć
Historia szkoły
   Historia ZSMEiE
   Ważne wydarzenia
   Pracownicy Szkoły
   Absolwenci
Informacje
   Plan lekcji
   Konsultacje
   Terminy
   Ogłoszenia
   Pomoc materialna
   Egzaminy zewnętrzne
   Programy nauczania
    Filmy edukacyjne
   Moodle
Inne
   Galeria ZSMEiE
   Reforma
Pozostałe
   Materiały pozaszkolne
   Umowy cywilno-prawne    Badania wody na basenie    Ubezpieczenia 2019 / 2020    Oferty pracy
Programy nauczania

   Programy praktyk zawodowych (nowa podstawa programowa)

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Automatyk 311909
Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Elektryk 311303
Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Elektronik 311408
Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Mechatronik 311410
Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Informatyk 351203
Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Programista

Regulamin praktyk zawodowych
Załącznik 1 do Regulaminu praktyk zawodowych - Umowa o praktykę zawodową
Załącznik 2 do Regulaminu praktyk zawodowych - Program praktyki zawodowej

W:2413292     P:2400832
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl