ZSMEiE w Toruniu
Trąba BIP
RyjBuk ZSMEiE
Menu główne
   Strona główna
   Poczta e-mail
    Rekrutacja
    Promocja Szkoły
Szkoła
   Patron ZSMEiE
   Pionierzy polskiej techniki
   Współpraca z zagranicą
   Najlepsi w ZSMEiE
   Osiągnięcia uczniów
   Dokumenty    Druki
   Pedagog i Psycholog
   Internat ZSMEiE
   Biblioteka szkolna
   Samorząd Uczniowski
   Strony tematyczne
    To warto obejrzeć
Historia szkoły
   Historia ZSMEiE
   Ważne wydarzenia
   Pracownicy Szkoły
   Absolwenci
Informacje
   Plan lekcji
   Konsultacje
   Terminy
   Ogłoszenia
   Pomoc materialna
   Egzaminy zewnętrzne
   Programy nauczania
    Filmy edukacyjne
   Moodle
Inne
   Galeria ZSMEiE
   Reforma
Pozostałe
   Materiały pozaszkolne
   Umowy cywilno-prawne    Badania wody na basenie    Ubezpieczenia 2019 / 2020    Oferty pracy
Druki, formularze itp.

Drukuj     Druki

Regulamin Wycieczek Szkolnych
   Regulamin Wycieczek Szkolnych - załącznik nr 1 - Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce (PDF)
   Regulamin Wycieczek Szkolnych - załącznik nr 2 - Karta wycieczki (imprezy) (PDF)
   Regulamin Wycieczek Szkolnych - załącznik nr 3 - Harmonogram wycieczki (imprezy) (PDF), (DOC)
   Regulamin Wycieczek Szkolnych - załącznik nr 4 - Lista uczestników wycieczki (imprezy) (PDF), (DOC)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
   - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (PDF)
   - Wniosek o świadczenie (PDF), (DOC)
   - Wniosek o pożyczkę (PDF), (DOC)

Druki i oświadczenia dla rodziców
   - Ankieta wywiadu środowiskowego - tylko klasy 1 i nowi uczniowie (PDF), (DOC)
   - Klauzule ZSMEiE - tylko klasy 1 i nowi uczniowie (PDF), (DOC)
   - Oświadczenia różne - wszyscy uczniowie (PDF), (DOC)

Inne druki
   - Wzór zamówienia / zapotrzebowania (PDF), (DOC)

W:2413201     P:2400741
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl