ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Terminy bieżące
   Pomoc materialna
   Plan lekcji
Archiwum ogłoszeń
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
Archiwum terminów
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004

Archiwum terminów - Rok szkolny 2018 / 2019    Od końca roku szkolnego minęło 526 dni

Godziny przyjęć
 • mgr Małgorzata Łopatko - Dyrektor ZSMEiE
  poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7:30 do 14:30, wtorek, piątek w godzinach od 11:00 do 17:00
 • dr Maciej Zawacki - Zastępca Dyrektora
  poniedziałek, czwartek w godzinach od 12:00 do 18:00, wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00
 • mgr Beata Wróblewska - Zastępca Dyrektora
  poniedziałek, środa w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr inż. Jolanta Pokorska - Kierownik Kształcenia Praktycznego
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, środa w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Katarzyna Rosińska - Kierownik Internatu
  poniedziałek, wtorek od 7:00 do 15:00, środa w godzinach od 8:00 do 16:00, czwartek w godzinach od 12:00 do 20:00, piątek w godzinach od 10:00 do 15:00
 • mgr Sylwia Głowicka - Doradca zawodowy
  poniedziałek 16:10 do 17:00
 • mgr Alicja Tokarska - Psycholog / Pedagog Szkolny
  poniedziałek 11:15 do 14:00, wtorek 11:30 do 16:00, środa 11:15 do 14:00, czwartek 13:00 do 16:00 i piątek 8:30 do 13:30
 • mgr Marcin Grabowski - Pedagog Szkolny
  wtorek 8:00 do 11:00, środa 8:00 do 12:00, czwartek 13:00 do 16:00
 • Sekretariat:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek w godzinach od 7:30 do 15:30
  Uczniowie są przyjmowani codziennie w godzinach od 9:00 do 13:30

Czas trwania roku szkolnego 2018 / 2019
 • 03.09.2018 .. 21.06.2019

Inauguracja roku szkolnego
 • 03.09.2018 - godzina 9:00 na szkolnym placu apelowym ("płytki") odbędzie się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018 / 2019.

Organizacja roku szkolnego
 • 03.09.2018 - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Zakończenie zajęć dydaktycznych dla:
  • 26.04.2019 - klas programowo najwyższych
  • 21.06.2019 - klas programowo niższych technikum

Podział roku na semestry
 • klasy I-II technikum:
  • 03.09.2018 .. 03.02.2019 - pierwszy semestr (liczba tygodni 19)
  • 04.02.2019 .. 21.06.2019 - drugi semestr (liczba tygodni 19)
 • klasy III technikum:
  • 03.09.2018 .. 06.01.2019 - pierwszy semestr (liczba tygodni 17)
  • 07.01.2019 .. 21.06.2019 - drugi semestr (liczba tygodni 17)
 • klasy maturalne technikum:
  • 03.09.2018 .. 16.12.2018 - pierwszy semestr (liczba tygodni 15)
  • 17.12.2018 .. 26.04.2018 - drugi semestr (liczba tygodni 15)

Terminy ferii
 • 23.12.2018 .. 31.12.2018 - zimowa przerwa świąteczna
 • 14.01.2019 .. 27.01.2019 - ferie zimowe
 • Rekolekcje Wielkopostne - Według harmonogramu - marzec 2018
 • 18.04.2019 .. 23.04.2019 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 22.06.2019 .. 31.08.2019 - ferie letnie

Praktyki uczniowskie
 • Uczniowie klas trzecich - maj 2019

Egzamin maturalny
 • maj 2017 - część ustna - w/g odrębnego harmonogramu ustalonego przez PSZE:
  • 06.05.2019 .. 25.05.2019 - języki obce nowożytne
  • 09.05.2019 .. 22.05.2019 - język polski
 • część pisemna - egzaminy obowiązkowe:
  • 06.05.2019 - język polski poziom podstawowy
  • 07.05.2019 - matematyka poziom podstawowy
  • 08.05.2019 - język obcy (angielski) poziom podstawowy
  • 09.05.2019 - matematyka poziom rozszerzony

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • Sesja 1 w roku szkolnym 2018 / 2019
  • 10.01.2019 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
  • 09.01.2019 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - w kwalifikacjach, w których rezultatem jest dokumentacja
  • 11.01.2019 .. 16.02.2019 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - w pozostałych kwalifikacjach
  • 22.03.2019 - Data wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Sesja 2 w roku szkolnym 2018 / 2019
  • 18.06.2019 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
  • 17.06.2019 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - w kwalifikacjach, w których rezultatem jest dokumentacja
  • 21.06.2019 .. 04.07.2019 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - w pozostałych kwalifikacjach
  • 30.08.2019 - Data wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Terminy wystawiania ocen
 • 08.12.2018 - termin wystawiania ocen śródrocznych za I półrocze 2018 / 2019 dla klas maturalnych,
 • 21.12.2018 - termin wystawiania ocen śródrocznych za I półrocze 2018 / 2019 dla klas III technikum
 • 09.01.2019 - termin wystawiania ocen śródrocznych za I półrocze 2018 / 2019 dla klas I .. II technikum
 • 15.03.2019 - termin wystawiania ocen proponowanych za II półrocze 2018 / 2019 dla klas maturalnych
 • 17.04.2019 - termin wystawiania ocen końcowych i rocznych 2018 / 2019 dla klas maturalnych
 • 29.04.2019 - termin wystawiania ocen proponowanych za II półrocze 2018 / 2019 dla klas III technikum
 • 10.05.2019 - termin wystawiania ocen proponowanych za II półrocze 2018 / 2019 dla klas I .. II technikum
 • 11.06.2019 - termin wystawiania ocen za II półrocze 2018 / 2019 dla klas I .. III technikum

Spotkania z Rodzicami
 • 08.09.2018 - spotkanie z rodzicami uczniów klas I i IV technikum
 • 13.09.2018 - spotkanie z rodzicami uczniów klas II i III technikum
 • 05.11.2018 - konsultacje z rodzicami wszystkich klas technikum, informujące o ocenach bieżących
 • 19.12.2018 - zebranie z rodzicami uczniów klas IV, informujące o ocenach śródrocznych w I półroczu
 • 08.01.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas III technikum informujące o uzyskanych ocenach w I półroczu
 • 04.02.2019 - zebranie z rodzicami uczniów klas I .. II technikum informujące o uzyskanych ocenach w I półroczu
 • 18.03.2019 -zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych informujące o przewidywanych ocenach rocznych oraz konsultacje z rodzicami uczniów klas I- III technikum
 • 30.04.2019 - konsultacje z rodzicami uczniów klas III technikum informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 15.05.2019 - konsultacje z rodzicami uczniów klas I .. II technikum i ZSZ informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

Zebrania Rady Rodziców
 • 09.2018 - zebranie RR
 • Następne zebrania według harmonogramu pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2018 / 2019

Zebrania Rady Pedagogicznej
 • 31.09.2018 - organizacja roku szkolnego i plan rozwoju szkoły na rok szkolny 2018 / 2019
 • 03.09.2018 - rada szkoleniowa
 • 13.12.2018 - RP klasyfikacyjna klas IV - I półrocze
 • 03.01.2019 - RP klasyfikacyjna klas III - I półrocze
 • 31.01.2019 - RP klasyfikacyjna klas I .. II technikum - I półrocze
 • xx.02.2019 - RP podsumowująca pracę w I półroczu
 • 24.04.2019 - RP klasyfikacyjna klas IV - roczna i końcowa
 • 18.06.2019 - RP klasyfikacyjna klas I .. III technikum - roczna
 • xx.06.2019 - RP podsumowująca pracę w roku szkolnym 2018 / 2019

Zebrania Prezydium Samorządu Szkolnego
 • wrzesień 2018 - zebranie
 • następne zebrania według harmonogramu pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2018 / 2019

Zebrania zespołów przedmiotowych
 • 09.2018 - przyjęcie planów pracy zespołów przedmiotowych na rok szkolny 2018 / 2019
 • 01.2019 - analiza realizacji planów pracy w pierwszym semestrze
 • 06.2019 - analiza pracy w roku szkolnym 2018 / 2019 oraz projekt planu pracy na rok następny

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli
 • w/g oddzielnego harmonogramu

Uroczystości szkolne i uczniowskie
 • 07.09.2018 - Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" - B. Wróblewska, V. Kalka
 • 21.09.2018 .. 23.09.2018 - Sprzątanie Świata - S. Sajdłowska-Mochalska, L. Mazur, M. Łopatko, Ł. Czapiewski, M. Madajewski
 • 23.09.2018 .. 30.09.2018 - Europejski Tydzień Sportu - nauczyciele WF, (sport masowy) p. Serocki, p. Piwoński
 • 26.09.2018 - Europejski Dzień Języków - nauczyciele języków obcych
 • xx.10.2018 - Otrzęsiny klas pierwszych - opiekunowie SU, Ł. Czapiewski, K. Rolirad
 • 16.10.2018 - Dzień Papieski - nauczyciele religii
 • 22.10.2018 - Miesiąc Bibliotek Szkolnych - B. Jackowska, D. Warska
 • xx.11.2018 - Tydzień profilaktyki - A. Tokarska, M. Grabowski, K. Rosińska
 • 09.11.2018 - Dzień Niepodległości - cykl imprez - Zespół zadaniowy
 • 12.11.2018 .. 18.11.2018 - Toruński Tydzień Tolerancji - M. Grabowski, o. G. Gut, nauczyciele religii i etyki, B. Wróblewska
 • 16.11.2018 - Międzynarodowy Dzień Tolerancji - nauczyciele religii i etyki
 • 01.12.2018 - Światowy dzień Walki z AIDS - S. Sajdłowska-Mochalska, M. Łopatko
 • 06.12.2018 - Zostań świętym Mikołajem - Opiekun SU
 • 10.12.2018 - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - B. Lubiszewska, J. Osińska
 • 13.12.2018 - Rocznica wprowadzenia stanu wojennego - nauczyciele historii, wychowawcy
 • 19.12.2018 - Święto Patrona Szkoły - A. Barwinska-Chmielewicz, A. Weredycki
 • xx.12.2018 - Jasełka i spotkania klasowe - nauczyciele religii, wychowawcy
 • 08.02.2019 - Dzień Bezpiecznego Internetu - K. Umański, B. Osiński, M. Szymczak
 • 21.02.2019 - Międzynarodowy dzień Języka Ojczystego - B. Wróblewska, V. Kalka
 • 01.03.2019 - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - nauczyciele historii, wychowawcy
 • 12.03.2019 - Światowy Dzień Matematyki - nauczyciele matematyki
 • 20.03.2019 - Pierwszy Dzień Wiosny - Dzień Samorządności - Opiekun SU
 • 21.03.2019 - Światowy dzień Poezji - D. Warska
 • 27.03.2019 - Międzynarodowy Dzień Teatru - M. Szwec-Zielińska
 • 22.04.2019 - Światowy Dzień Ziemi - L. Mazur, S. Sajdłowska-Mochalska, M. Łopatko
 • xx.04.2019 - Festiwal ELEKTRA - L. Komór, M. Kmiecikowsk
 • xx.04.2019 - Drzwi Otwarte - Zespół ds. Promocji
 • 27.04.2019 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas IV - V. Kalka, B. Wróblewska
 • 03.05.2019 - Uchwalenie Konstytucji 3 maja - B. Lubiszewska, J. Osińska
 • xx.06.2019 - Dzień Sportu - nauczyciele wychowania fizycznego
xx - dokładna data zostanie ustalona w terminie późnieszym

Dni ustawowo wolne od zająć dydaktyczno-wychowawczych
 • 01.11.2018 (czwartek) - Wszystkich Świętych
 • 01.01.2019 (poniedziałek) - Nowy Rok
 • 01.05.2019 (środa) - Święto Pracy
 • 03.05.2019 (piątek) - Święto Konstytucji 3 maja
 • 20.06.2019 (czwartek) - Święto Bożego Ciała

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 02.11.2018 (piątek) - dzień po święcie Wszystkich Świętych
 • 10.01.2019 (czwartek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • 11.01.2019 (jeden dzień) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna
 • 02.05.2019 (czwartek) - Dzień po Święcie Pracy
 • 06, 07, 08 i 09.05.2019 (poniedziałek .. czwartek) - część pisemna egzaminu maturalnego
 • 17.06.2019 (poniedziałek) - przed egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
 • 18.06.2019 (wtorek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Plan pracy ZSMEiE został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2018 r.

W:2413243     P:2400783
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl