ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Terminy bieżące
   Pomoc materialna
   Plan lekcji
Archiwum ogłoszeń
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
Archiwum terminów
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004

Archiwum terminów - Rok szkolny 2017 / 2018    Od końca roku szkolnego minęło 888 dni

Godziny przyjęć
 • mgr Małgorzata Łopatko - Dyrektor ZSMEiE
  poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7:30 do 14:30, wtorek, piątek w godzinach od 11:00 do 17:00
 • dr Maciej Zawacki - Zastępca Dyrektora
  poniedziałek, czwartek w godzinach od 12:00 do 18:00, wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00
 • mgr inż. Jolanta Pokorska - Kierownik Kształcenia Praktycznego
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, środa w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Katarzyna Rosińska - Kierownik Internatu
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, czwartek w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Sylwia Głowicka - Doradca zawodowy
  poniedziałek 16:10 do 17:00
 • mgr Alicja Tokarska - Pedagog Szkolny
  poniedziałek 11:15 do 14:00, wtorek 11:30 do 16:30, środa 11:15 do 14:00, czwartek 8:30 do 13:30 i piątek 8:30 do 13:00
 • Sekretariat:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek w godzinach od 7:30 do 15:30
  Uczniowie są przyjmowani codziennie w godzinach od 9:00 do 13:30

Czas trwania roku szkolnego 2017 / 2018
 • 04.09.2017 .. 22.06.2018

Inauguracja roku szkolnego
 • 04.09.2017 - godzina 9:00 na szkolnym placu apelowym ("płytki") odbędzie się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017 / 2018.

Organizacja roku szkolnego
 • 04.09.2016 - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Zakończenie zajęć dydaktycznych dla:
  • 27.04.2018 - klas programowo najwyższych
  • 22.06.2018 - klas programowo niższych technikum

Podział roku na semestry
 • klasy I-II technikum:
  • 04.09.2017 .. 21.01.2018 - pierwszy semestr (liczba tygodni 19)
  • 22.01.2018 .. 22.06.2018 - drugi semestr (liczba tygodni 19)
 • klasy III technikum:
  • 04.09.2017 .. 07.01.2018 - pierwszy semestr (liczba tygodni 17)
  • 08.01.2018 .. 22.06.2018 - drugi semestr (liczba tygodni 17)
 • klasy maturalne technikum:
  • 04.09.2017 .. 18.12.2017 - pierwszy semestr (liczba tygodni 15)
  • 18.12.2017 .. 27.04.2018 - drugi semestr (liczba tygodni 15)

Terminy ferii
 • 23.12.2017 .. 31.12.2017 - zimowa przerwa świąteczna
 • 12.02.2018 .. 25.02.2018 - ferie zimowe
 • Rekolekcje Wielkopostne - Według harmonogramu - marzec 2018
 • 29.03.2018 .. 03.04.2018 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 23.06.2018 .. 31.08.2018 - ferie letnie

Praktyki uczniowskie
 • Uczniowie klas trzecich - 2 .. 30 maja 2018

Egzamin maturalny
 • maj 2017 - część ustna - w/g odrębnego harmonogramu ustalonego przez PSZE:
  • 07.05.2018 .. 25.05.2018 - języki obce nowożytne
  • 09.05.2018 .. 22.05.2018 - język polski
 • część pisemna - egzaminy obowiązkowe:
  • 04.05.2018 - język polski poziom podstawowy
  • 07.05.2018 - matematyka poziom podstawowy
  • 08.05.2018 - język obcy (angielski) poziom podstawowy
  • 09.05.2018 - matematyka poziom rozszerzony

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • Sesja 1 w roku szkolnym 2017 / 2017
  • 11.01.2018 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
  • 10.01.2018 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - w kwalifikacjach, w których rezultatem jest dokumentacja
  • 12.01.2018 .. 17.02.2018 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - w pozostałych kwalifikacjach
  • 23.03.2018 - Data wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Sesja 2 w roku szkolnym 2017 / 2018
  • 19.06.2018 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
  • 26.06.2018 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - w kwalifikacjach, w których rezultatem jest dokumentacja
  • 22.06.2018 .. 04.07.2018 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - w pozostałych kwalifikacjach
  • 31.08.2018 - Data wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Terminy wystawiania ocen
 • 10.11.2017 - termin wystawiania ocen proponowanych za I półrocze 2017 / 2018 dla klas maturalnych,
 • 08.12.2017 - termin wystawiania ocen semestralnych za I półrocze 2017 / 2018 dla klas maturalnych,
 • 21.11.2017 - termin wystawiania ocen proponowanych za I półrocze 2017 / 2018 dla klas III technikum
 • 12.12.2017 - termin wystawiania ocen proponowanych za I półrocze 2017 / 2018 dla klas I .. II technikum
 • 22.12.2017 - termin wystawiania ocen śródrocznych za I półrocze 2017 / 2018 dla klas III technikum
 • 10.01.2018 - termin wystawiania ocen semestralnych za I półrocze 2017 / 2018 dla klas I .. II technikum
 • 16.03.2018 - termin wystawiania ocen proponowanych za II półrocze 2017 / 2018 dla klas maturalnych
 • 17.04.2018 - termin wystawiania ocen końcowych i rocznych 2017 / 2018 dla klas maturalnych
 • 25.04.2018 - termin wystawiania ocen proponowanych za II półrocze 2017 / 2018 dla klas III technikum
 • 11.05.2018 - termin wystawiania ocen proponowanych za II półrocze 2017 / 2018 dla klas I .. II technikum
 • 11.06.2018 - termin wystawiania ocen za II półrocze 2017 / 2018 dla klas I .. III technikum

Spotkania z Rodzicami
 • 09.09.2017 - spotkanie z rodzicami uczniów klas I i IV technikum
 • 12.09.2017 - spotkanie z rodzicami uczniów klas II i III technikum
 • 14.11.2017 - konsultacje z rodzicami wszystkich klas technikum, informujące o ocenach bieżących
 • 19.12.2017 - zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych, informujące o ocenach śródrocznych w I półroczu
 • 09.01.2018 - zebranie z rodzicami uczniów klas III technikum informujące o uzyskanych ocenach w I półroczu
 • 23.01.2018 - zebranie z rodzicami uczniów klas I .. II technikum informujące o uzyskanych ocenach w I półroczu
 • 20.03.2018 - konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych informujące o przewidywanych ocenach rocznych oraz zebranie z rodzicami uczniów klas I- III technikum
 • 26.04.2018 - konsultacje z rodzicami uczniów klas III technikum informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 15.05.2018 - konsultacje z rodzicami uczniów klas I .. II technikum i ZSZ informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

Zebrania Rady Rodziców
 • 09.2017 - zebranie RR
 • Następne zebrania według harmonogramu pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2017 / 2018

Zebrania Rady Pedagogicznej
 • 01.09.2017 - organizacja roku szkolnego i plan rozwoju szkoły na rok szkolny 2017 / 2018
 • xx.09.2017 - rada szkoleniowa
 • 14.12.2017 - RP klasyfikacyjna klas IV - I półrocze
 • 04.01.2018 - RP klasyfikacyjna klas III - I półrocze
 • 18.01.2018 - RP klasyfikacyjna klas I .. II technikum - I półrocze
 • xx.01.2018 - RP podsumowująca pracę w I półroczu
 • 24.04.2018 - RP klasyfikacyjna klas IV - roczna i końcowa
 • 18.06.2018 - RP klasyfikacyjna klas I .. III technikum - roczna
 • xx.06.2018 - RP podsumowująca pracę w roku szkolnym 2015 / 2016

Zebrania Prezydium Samorządu Szkolnego
 • wrzesień 2017 - zebranie
 • następne zebrania według harmonogramu pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2017 / 2018

Zebrania zespołów przedmiotowych
 • 09.2017 - przyjęcie planów pracy zespołów przedmiotowych na rok szkolny 2017 / 2018
 • 01.2018 - analiza realizacji planów pracy w pierwszym semestrze
 • 06.2016 - analiza pracy w roku szkolnym 2017 / 2018 oraz projekt planu pracy na rok następny

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli
 • w/g oddzielnego harmonogramu

Uroczystości szkolne i uczniowskie
 • 16.09.2017 .. 18.09.2017 - Sprzątanie Świata - S. Sajdłowska-Mochalska, L. Mazur
 • 26.09.2017 - Europejski Dzień Języków - nauczyciele języków obcych
 • xx.10.2017 - Otrzęsiny klas pierwszych - M. Szwec-Zielińska, Ł.Czapiewski, M. Madajewski
 • 16.10.2017 - Dzień Papieski - nauczyciele religii
 • 22.10.2017 - Miesiąc Bibliotek Szkolnych - B. Jackowska, D. Warska
 • 11.11.2017 - Dzień Niepodległości - J. Osińska, B. Lubiszewska
 • 16.11.2017 - Międzynarodowy Dzień Tolerancji - nauczyciele religii i etyki
 • 01.12.2017 - Światowy dzień Walki z AIDS - S. Sajdłowska-Mochalska
 • 10.12.2017 - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - B. Lubiszewska, J. Osińska
 • 13.12.2017 - Rocznica wprowadzenia stanu wojennego - nauczyciele historii, wychowawcy
 • 19.12.2017 - Święto Patrona Szkoły - J. Konopiński, A. Piwoński
 • xx.12.2017 - Jasełka i spotkania klasowe - nauczyciele religii, wychowawcy
 • 08.02.2018 - Dzień Bezpiecznego Internetu - K. Umański, B. Osiński
 • 01.03.2018 - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - nauczyciele historii, wychowawcy
 • 20.03.2018 - Pierwszy Dzień Wiosny - Opiekun SU
 • 27.03.2018 - Międzynarodowy Dzień Teatru - M. Szwec-Zielińska
 • 22.04.2018 - Światowy Dzień Ziemi - L. Mazur, S. Sajdłowska-Mochalska
 • 27.04.2017 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas IV - V. Kalka, B. Wróblewska
 • 03.05.2018 - Uchwalenie Konstytucji 3 maja - B. Lubiszewska, J. Osińska
 • xx.06.2018 - Dzień Sportu - nauczyciele wychowania fizycznego
xx - dokładna data zostanie ustalona w terminie późnieszym

Dni ustawowo wolne od zająć dydaktyczno-wychowawczych
 • 14.10.2017 (sobota) - Święto Komisji Edukacji Narodowej
 • 01.11.2017 (środa) - Wszystkich Świętych
 • 11.11.2017 (sobota) - Święto Niepodległości
 • 01.01.2018 (poniedziałek) - Nowy Rok
 • 06.01.2018 (sobota)- Dzień Objawienia Pańskiego (Święto Trzech Króli)
 • 01.05.2018 (wtorek) - Święto Pracy
 • 03.05.2018 (czwartek) - Święto Konstytucji 3 maja
 • 31.06.2018 (czwartek) - Święto Bożego Ciała

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 11.01.2018 (czwartek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • xx.01.2018 (jeden dzień) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - według osobnego harmonogramu
 • 30.04.2018 (poniedziałek) - Dzień przed Świętem Pracy
 • 02.05.2018 (środa) - Dzień po Święcie Pracy
 • 04, 07, 08 i 09.05.2018 (piątek - środa) - część pisemna egzaminu maturalnego
 • 01.06.2018 (piątek) - dzień po święcie Bożego Ciała
 • 19.06.2018 (wtorek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Plan pracy ZSMEiE został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 01 września 2017 r.

W:2413247     P:2400787
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl