ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Terminy bieżące
   Pomoc materialna
   Plan lekcji
Archiwum ogłoszeń
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
Archiwum terminów
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004

Archiwum terminów - Rok szkolny 2013 / 2014    Od końca roku szkolnego minęło 2344 dni

Godziny przyjęć
 • mgr Małgorzata Łopatko - Dyrektor ZSMEiE
  poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek, piątek w godzinach od 12:00 do 18:00
 • dr Maciej Zawacki - Zastępca Dyrektora
  poniedziałek, czwartek w godzinach od 12:00 do 18:00, wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00
 • mgr inż. Janusz Jarczewski - Kierownik Kształcenia Praktycznego
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, środa w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Katarzyna Rosińska - Kierownik Internatu
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, czwartek w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Sylwia Głowicka - Doradca zawodowy
  poniedziałek 16:10 do 17:00
 • mgr Alicja Tokarska - Pedagog Szkolny
  poniedziałek 11:15 do 14:00, wtorek 11:30 do 16:30, środa 11:15 do 14:00, czwartek 8:30 do 13:30 i piątek 8:30 do 13:00
 • Sekretariat:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek w godzinach od 7:30 do 15:30
  Uczniowie są przyjmowani codziennie w godzinach od 9:00 do 13:30

Organizacja pracy w ZSMEiE
W czerwcu roku szkolnego 2013/2014 podczas egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacjach E.6 i E.12 oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik oraz technik informatyk.
 • 04.06.2014 - Termin wystawienia ocen końcoworocznych dla klasy III ZSZ
 • 11.06.2014 - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla III klasy ZSZ
 • 13.06.2014 - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-III;
                       - Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia ZSZ godz. 10:00;
                       - Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
                       - Termin wystawienia ocen końcoworocznych dla klas I-III Technikum i klasy I ZSZ
 • 16.06.2014 - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-III;
                       - Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • 19.06.2014 - Boże Ciało
 • 20.06.2014 - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 23.06.2014 - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-III;
                       - Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
                       - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas I-III Technikum i ZSZ
 • 24.06.2014 - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-III;
                       - Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • 25.06.2014 - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-III;
                       - Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • 27.06.2014 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 godz.9:00;
                       - Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2013/2014

Czas trwania roku szkolnego 2013 / 2014
 • 02.09.2013 .. 27.06.2014

Inauguracja roku szkolnego
 • 02.09.2013

Organizacja roku szkolnego
 • 02.09.2013 - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Zakończenie zajęć dydaktycznych dla:
  • 25.04.2014 - klas maturalnych technikum
  • 13.06.2014 - klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej
  • 27.06.2014 - klas programowo niższych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Podział roku na semestry
 • klasy I-III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej:
  • 02.09.2013 .. 24.01.2014 - pierwszy semestr (liczba tygodni 19)
  • 25.01.2014 .. 27.06.2014 - drugi semestr (liczba tygodni 19)
  • 25.01.2014 .. 13.06.2014 - drugi semestr - III klasa zasadnicza szkoła zawodowa (17 tygodni)
 • klasy maturalne technikum:
  • 02.09.2013 .. 20.12.2013 - pierwszy semestr
  • 21.12.2013 .. 25.04.2014 - drugi semestr

Dni ustawowo wolne od zająć dydaktyczno-wychowawczych
 • 14.10.2013 - Święto KEN
 • 01.11.2013 - Wszystkich Świętych
 • 11.11.2013 - Święto Niepodległości
 • 23.12.2013 .. 31.12.2013 - zimowa przerwa świąteczna
 • 03.02.2014 .. 16.02.2014 - ferie zimowe
 • 17.04.2014 .. 22.04.2014 - wiosenna przerwa świąteczna
 • 28.06.2014 .. 31.08.2014 - ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 02.05.2014 - Święto Flagi Państwowej
 • 5, 6 i 7.05.2014 - część pisemna egzaminu maturalnego
 • 20.06.2014 - dzień po święcie Bożego Ciała
 • 23.06.2014 - egzamin zawodowy - część pisemna
 • 24.06.2014 .. 27.06.2014 - egzamin zawodowy - część praktyczna (2 dni wg harmonogramu pracy ośrodka)
 • maj / czerwiec - egzamin zawodowy - (kwalifikacje zawodowe) - (2 dni wg harmonogramu pracy ośrodka)

Studniówka
 • 21.02.2014

Egzamin maturalny
 • 05.05.2014 .. 28.05.2014 - część ustna - w/g odrębnego harmonogramu ustalonego przez PSZE
 • część pisemna - egzaminy obowiązkowe:
  • 05.05.2014 - język polski poziom podstawowy
  • 06.05.2014 - matematyka poziom podstawowy
  • 07.05.2014 - język obcy (angielski) poziom podstawowy

Praktyki uczniowskie wg oddzielnego harmonogramu - 05.05.2014 .. 31.05.2014
 • technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik - 4 tygodnie
 • technik mechatronik - 2 tygodnie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - w/g odrębnych ustaleń CKE
 • 23.06.2014 - egzamin zawodowy - część pisemna
 • 24.06.2014 .. 27.06.2014 - egzamin zawodowy - część praktyczna
 • maj / czerwiec 2014 - egzamin zawodowy (nowa formuła - klasy drugie technikum) - technik informatyk - E.12. , technik elektronik - E.6.

Terminy wystawiania ocen
 • 10.12.2013 - termin wystawiania ocen za I semestr 2013 / 2014 dla klas maturalnych,
 • 17.01.2014 - termin wystawiania ocen za I semestr 2013 / 2014 dla klas I .. III technikum i ZSZ
 • 08.04.2014 - termin wystawiania ocen za II semestr 2013 / 2014 dla klas maturalnych,
 • 04.06.2014 - termin wystawiania ocen za II semestr 2013 / 2014 dla klas III ZSZ,
 • 13.06.2014 - termin wystawiania ocen za II semestr 2013 / 2014 dla klas I .. III technikum i ZSZ

Zebrania Rad Pedagogicznych
 • 30.08.2013 - organizacja i plan rozwoju szkoły na rok szkolny 2013 / 2014,
 • 16.12.2013 - RP klasyfikacyjna klas IV - semestralna,
 • 27.01.2014 - RP klasyfikacyjna klas I .. III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - semestralna,
 • 15.04.2014 - RP klasyfikacyjna klas IV - końcoworoczna,
 • 11.06.2014 - RP klasyfikacyjna III klasy zasadniczej szkoły zawodowej - końcoworoczna,
 • 23.06.2014 - RP klasyfikacyjna klas I .. III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - końcoworoczna.

Zebrania zespołów przedmiotowych
 • wrzesień 2013 - przyjęcie planów pracy zespołów przedmiotowych na rok szkolny 2013 / 2014
 • styczeń / luty 2014 - analiza realizacji planów pracy w pierwszym semestrze
 • czerwiec 2014 - analiza pracy w roku szkolnym 2013 / 2014 oraz projekt planu pracy na rok następny

Spotkania z Rodzicami
 • 07.09.2013 - spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych technikum oraz klas pierwszych i trzecich zasadniczej szkoły zawodowej
 • 26.09.2013 - spotkanie z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich technikum
 • 24.10.2013 - konsultacje z rodzicami wszystkich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej
 • 12.11.2013 - konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 19.12.2013 - zebranie z rodzicami uczniów klas czwartych informujące o uzyskanych ocenach w semestrze I oraz konsultacje z rodzicami uczniów klas I .. III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 30.01.2014 - zebranie z rodzicami uczniów klas I .. III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej informujące o uzyskanych ocenach w semestrze I
 • 06.03.2014 - zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych informujące o przewidywanych ocenach końcoworocznych oraz z rodzicami uczniów klas I .. III technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - śródsemestralne
 • 05.05.2014 - zebranie z rodzicami uczniów III klasy zasadniczej szkoły zawodowej informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi,
 • 28.04.2014 - zebranie z rodzicami uczniów klas III technikum informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 12.05.2014 - zebranie z rodzicami uczniów klas I .. II technikum i zasadniczej szkoły zawodowej informujące o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

Plan pracy ZSMEiE został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2013 r.

W:2413250     P:2400790
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl