ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Terminy bieżące
   Pomoc materialna
   Plan lekcji
Archiwum ogłoszeń
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
Archiwum terminów
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004

Archiwum terminów - Rok szkolny 2012 / 2013    Od końca roku szkolnego minęło 2708 dni

Godziny przyjęć
 • mgr Małgorzata Łopatko - Dyrektor ZSMEiE
  poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek, piątek w godzinach od 12:00 do 18:00
 • dr Maciej Zawacki - Zastępca Dyrektora
  poniedziałek, czwartek w godzinach od 12:00 do 18:00, wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00
 • mgr inż. Janusz Jarczewski - Kierownik Kształcenia Praktycznego
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, środa w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Katarzyna Rosińska - Kierownik Internatu
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, środa w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Sylwia Głowicka - Doradca zawodowy
  środa w godzinach od 15:20 do 16:20
 • Sekretariat:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek w godzinach od 7:30 do 15:30
  Uczniowie są przyjmowani codziennie w godzinach od 9:00 do 13:30

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyzno-wychowawczych dla uczniów ZSMEiE
 • 2 listopada 2012 r. - Dzień po święcie Wszystkich świętych - piątek
 • 2 maja 2013 r. - Święto Flagi Państwowej - czwartek
 • 7, 8 i 9 maja 2013 r. - część pisemna egzaminu maturalnego
 • 31 maja 2013 r. - dzień po święcie Bożego Ciała - piątek
 • 17 czerwca 2013 r. - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • 18 .. 21 czerwca 2013 r. - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (2 dni)

Terminy podstawowe
 • 1 września 2012 .. 31 grudnia 2012 - Pierwszy semestr
 • 3 września 2012 r. - 9:00 - Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 23 .. 31 grudnia 2012 r. - Zimowa przerwa świąteczna
 • 1 stycznia 2013 - 28 czerwca 2013 - Drugi semestr
 • 14 .. 27 stycznia 2013 r. - Ferie zimowe
 • 28 marca .. 2 kwietnia 2013 r - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 26 kwietnia 2013 r. - Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
 • 14 czerwca 2013 r. - Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • 28 czerwca 2013 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 • 29 czerwca .. 31 sierpnia 2013 r. - Ferie letnie
 • 31 sierpnia 2013 r. - Koniec roku szkolnego 2012 / 2013

Egzaminy maturalne i zawodowe
 • 7 maja 2013 r. - 9:00 - język polski poziom podstawowy
 • 8 maja 2013 r. - 9:00 - matematyka poziom podstawowy
 • 9 maja 2013 r. - 9:00 - język angielski poziom podstawowy
 • 10 .. 28 maja 2013 - Egzamin maturalny - część ustna - przeprowadzona zostanie w szkole według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
 • 17 czerwca 2013 r. - etap pisemny dla absolwentów wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe
 • 18 .. 21 czerwca 2013 r. - etap praktyczny dla absolwentów Technikum

Terminy wystawiania ocen
 • do 13 listopada 2012 r. - Termin wystawiania ocen proponowanych za I semestr 2012 / 2013
 • do 13 grudnia 2012 r. - Termin wystawiania ocen semestralnych za I semestr 2012 / 2013
 • do 15 marca 2013 r. - Termin wystawiania ocen proponowanych w klasach programowo najwyższych Technikum
 • do 16 kwietnia 2013 r. - Termin wystawiania ocen końcowych w klasach programowo najwyższych Technikum
 • do 29 kwietnia 2013 r. - Termin wystawiania ocen proponowanych w klasie programowo najwyższych Zasadniczej Szkole Zawodowej
 • do 17 maja 2013 r. - Termin wystawiania ocen proponowanych za II semestr 2012 / 2013 w klasach 1 .. 3 Technikum
 • do 5 czerwca 2013 r. - Termin wystawiania ocen końcowych w klasie programowo najwyższych Zasadniczej Szkole Zawodowej
 • do 18 czerwca 2013 r. - Termin wystawiania ocen końcowych za II semestr 2012 / 2013 w klasach 1 .. 3 Technikum

Terminy Rad Pedagogicznych
 • 20 grudnia 2012 r. - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna po I semestrze dla uczniów wszystkich klas Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • 23 kwietnia 2013 r. - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych Technikum
 • 12 czerwca 2013 r. - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klasy programowo najwyższej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • 25 czerwca 2013 r. - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla pozostałych klas Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Terminy zebrań z rodzicami
 • 15 września 2012 r. - 9:00, 10:00, 11:00 i 12:00 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych i klas maturalnych
 • 2 października 2012 r. - Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas
 • 15 listopada 2012 r. - Zebranie powiadamiające o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 3 stycznia 2013 r. - Zebranie informujące o ocenach uzyskanych w pierwszym semestrze
 • 19 lutego 2013 r. - 17:00 - Zebranie rodziców uczniów klas czwartych
 • 5 marca 2013 r. - Zebranie rodziców uczniów pozostałych klas
 • 19 marca 2013 r. - Zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych informujące o ocenach proponowanych
 • 29 kwietnia 2013 r. - Zebranie dla rodziców uczniów klasy trzeciej ZSZ i trzeciej klasy technikum
 • 21 maja 2013 r. - Zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich

Plan pracy ZSMEiE został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2012 r.

W:2413252     P:2400792
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl