ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Terminy bieżące
   Pomoc materialna
   Plan lekcji
Archiwum ogłoszeń
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
Archiwum terminów
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004

Archiwum terminów - Rok szkolny 2010 / 2011    Od końca roku szkolnego minęło 3445 dni

Godziny przyjęć
 • mgr Andrzej Skrzypczyk - Dyrektor ZSMEiE
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Dominika Warska - Zastępca Dyrektora
  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00, piątek w godzinach od 12:00 do 18:00
 • dr Maciej Zawacki - Zastępca Dyrektora
  poniedziałek, czwartek w godzinach od 12:00 do 18:00, wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00
 • mgr inż. Janusz Jarczewski - Kierownik Kształcenia Praktycznego
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, środa w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Katarzyna Rosińska - Kierownik Internatu
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • Sekretariat:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek w godzinach od 7:30 do 15:30
  Uczniowie są przyjmowani codziennie w godzinach od 10:00 do 15:00

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyzno-wychowawczych
 • 15 października 2010 r. - Dzień po Dniu Edukacji Narodowej
 • 12 listopada 2010 r. - 8:00 - Dzień po Narodowym Święcie Niepodległości
 • 7 stycznia 2011 r. - Dzień po Święcie Trzech Króli
 • 2 maja 2011 r. - Dzień po Święcie Pracy
 • 4 maja 2011 r. - część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • 5 maja 2011 r. - część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki
 • 6 maja 2011 r. - część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego
 • 13 czerwca 2011 r. - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • 20 czerwca 2011 r.
 • 21 czerwca 2011 r.

I semestr
 • 31 sierpnia 2010 r. - 10:00 - Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2010 / 2011
 • 1 września 2010 r. - 8:00 - Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny w Kościele OO. Redemptorystów
 • 1 września 2010 r. - 9:00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010 / 2011
 • 11 września 2010 r. - 10:00 i 11:00 - Zebrania rodziców uczniów klas pierwszych
 • 11 września 2010 r. - 12:00 - Zebrania rodziców uczniów klas kończących naukę w ZSMEiE
 • 25 .. 29 października 2010 r. - Zebrania rodziców (wywiadówki)
 • 25 października 2010 r. - 17:00 - Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 • 15 .. 19 listopada 2010 r. - Zebrania rodziców (powiadomienie o zagrożeniach w klasyfikacji semestralnej)
 • do 14 grudnia 2010 r. - Termin wystawiania ocen semestralnych
 • 21 grudnia 2010 r. - 16:00 - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna po I semestrze
 • 22 grudnia 2010 r. - Koniec I semestru
 • 23 .. 31 grudnia 2010 r. - Zimowa przerwa świąteczna

II semestr
 • 10 .. 14 stycznia 2011 r. - Zebrania rodziców (wywiadówki)
 • 12 stycznia 2011 r. - 16:00 - Rada Pedagogiczna podsumowująca po I semestrze
 • 31 stycznia 2011 r. - Początek ferii zimowych (do 13 lutego)
 • 8 .. 12 marca 2011 r. - Zebrania rodziców (wywiadówki)
 • 3 marca 2011 r. - 17:00 - Rada Pedagogiczna poświęcona zmianom w Statucie ZSMEiE
 • 28 .. 31 marca 2011 r. - Zebrania rodziców (wywiadówki)
 • 8 kwietnia 2011 r. - Drzwi Otwarte w ZSMEiE
 • 11, 12 i 13 kwietnia 2011 r. - Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży szkół średnich
 • 11 kwietnia 2011 r. - 10:00 - Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 • 12 kwietnia 2011 r. - WDN i prace związane z doskonaleniem
 • 13 kwietnia 2011 r. - Spotkania Zespołów Przedmiotowych
 • do 20 kwietnia 2011 r. - Termin wystawiania ocen końcowych w klasach maturalnych
 • 21 .. 26 kwietnia 2011 r - Przerwa wiosenna
 • 27 kwietnia 2011 r. - 17:00 - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych
 • 29 kwietnia 2011 r. - 13:00 - Msza święta dziękczynna poprzedzająca zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
 • 29 kwietnia 2011 r. - 14:00 - Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Kaplicy Szkolnej
 • 16 .. 20 maja 2011 r. - Zebrania rodziców (powiadomienie o zagrożeniach w klasyfikacji końcoworocznej)
 • 3 czerwca 2011 r. - Mistrzostwa szkoły w pływaniu
 • 10 czerwca 2011 r. - 11:30 - Rada Pedagogiczna (pokój nauczycielski)
 • do 13 czerwca 2011 r. - Termin wystawiania ocen końcowych w pozostałych klasach
 • do 15 czerwca 2011 r. - Termin zakończenia sprzątana działek klasowych
 • do 15 czerwca 2011 r. - Termin oddania uzupełnionych dzienników z tzw. 19-tą godziną
 • 15 czerwca 2011 r. - 16:00 - Szkolenie w ramach WDN, p.t. Narzędzia coachingu w praktycznym użyciu.
 • 20 czerwca 2011 r. - Spotkania klas z wychowawcami
 • 20 czerwca 2011 r. - 15:00 - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna pozostałych klas (klasy I i II ZSZ oraz klas I,II i III technikum)
 • 21 czerwca 2011 r. - 8:00 - Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2010/2011
 • 21 czerwca 2011 r. - 11:00 .. 13:00 - Zajęcia wychowawców ze swoimi klasami
 • 21 czerwca 2011 r. - Podpisywanie świadectw przez Dyrektora Szkoły
 • 22 czerwca 2011 r. - 8:00 - Msza święta na zakończenie roku szkolnego 2010/2011
 • 22 czerwca 2011 r. - 9:00 - Zakończenie roku szkolnego
 • do 6 lipca 2011 r. - Termin oddania uzupełnionych arkuszy ocen uczniów

Okres wakacji
 • od 23 sierpnia 2011 r. 09:00 - Matury poprawkowe
 • od 26 do 31 sierpnia 2011 r. 08:00 - Egzaminy poprawkowe
 • 31 sierpnia 2011 r. 10:00 - Rada Pedagogiczna poprzedzająca rok szkolny 2011/2012

W:2413252     P:2400792
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl