ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Terminy bieżące
   Pomoc materialna
   Plan lekcji
Archiwum ogłoszeń
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
Archiwum terminów
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004

Archiwum terminów - Rok szkolny 2008 / 2009    Od końca roku szkolnego minęło 4178 dni

Godziny przyjęć
 • mgr Andrzej Skrzypczyk - Dyrektor ZSMEiE
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Dominika Warska - Zastępca Dyrektora
  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00, piątek w godzinach od 12:00 do 18:00
 • dr Maciej Zawacki - Zastępca Dyrektora
  poniedziałek, czwartek w godzinach od 12:00 do 18:00, wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00
 • mgr inż. Janusz Jarczewski - Kierownik Kształcenia Praktycznego
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, środa w godzinach od 12:00 do 18:00
 • mgr Mirosław Kwiatkowski - Kierownik Internatu
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • Sekretariat:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, wtorek w godzinach od 7:30 do 15:30
  Uczniowie są przyjmowani codziennie w godzinach od 10:00 do 15:00

I semestr
 • 29 sierpnia 2008 r. - 13:00 - Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2008/2009
 • 1 września 2008 r. - 8:00 - Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny w Kościele OO. Redemptorystów
 • 1 września 2008 r. - 9:00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009
 • 13 września 2008 r. - 9:00 i 10:00 - Zebrania rodziców uczniów klas pierwszych
 • 13 września 2008 r. - 11:00 i 12:00 - Zebrania rodziców uczniów klas kończących naukę w ZSMEiE
 • 14 października 2008 r. - 11:00 - Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • 10 listopada 2008 r. - Odpracowujemy w dniu 15 listopada 2008 r. (sobota - plan poniedziałkowy)
 • 24 .. 28 listopada 2008 r. - Zebrania rodziców (wywiadówki) -
  Wychowawcy informują Dyrekcję o terminach zebrań
 • 2 stycznia 2009 r. - Odpracowujemy w dniu 10 stycznia 2009 r. (sobota - plan piątkowy)
 • 5 .. 9 stycznia 2009 r. - Zebrania rodziców (informacje o zagrożeniach) -
  Wychowawcy informują Dyrekcję o terminach zebrań
 • 23 stycznia 2009 r. - Termin wystawiania ocen semestralnych
 • 30 stycznia 2009 r. - 15:15 - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna po I semestrze
 • 25 stycznia 2009 r. - od 16:00 - Zebrania rodziców (wywiadówki)
 • 31 stycznia 2009 r. - Koniec I semestru

II semestr
 • 12 lutego 2009 r. - 16:00 - Rada Pedagogiczna podsumowująca po I semestrze
 • 16 lutego 2009 r. - Początek ferii zimowych
 • 9 marca 2009 r. - 11:30 (duża przerwa) - Rada Pedagogiczna szkoleniowa dot. zatwierdzenia zmian w Statucie ZSMEiE oraz Regulaminu Rady Pedagogicznej
 • 30, 31 marca i 1 kwietnia 2009 r. - Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży szkół średnich
 • 31 marca 2009 r. - 09:00 - W sali nr 19, szkolenie WDN dot. innowacji pedagogicznych w szkole ponadgimnazjalnej
 • 1 kwietnia 2009 r. - 12:00 - Rada Pedagogiczna szkoleniowa dot. szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu podręczników oraz nowej podstawy programowej
 • 30 marca .. 3 kwietnia 2009 r. - Zebrania rodziców (wywiadówki)
 • 8 kwietnia 2009 r. - Termin wystawiania ocen końcowych w klasach maturalnych
 • 9 .. 14 kwietnia 2009 r - Przerwa wiosenna
 • 21 kwietnia 2009 r. - 17:00 - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych
 • 24 kwietnia 2009 r. - 10:00 - Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
 • 28 kwietnia 2009 r. - 9:00 .. 13:00 - Drzwi Otwarte oraz Festiwal Elektra
 • 18 .. 22 maja 2009 r. - Zebrania rodziców (powiadomienie o zagrożeniach w klasyfikacji końcoworocznej)
 • 29 maja 2009 r. - Termin wystawiania ocen końcowych w klasie III ZSZ
 • 5 czerwca 2009 r. - 11:30 (duża przerwa) - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klasy III ZSZ
 • 10 czerwca 2009 r. - 10:00 - Zakończenie roku szkolnego klasy III ZSZ
 • 10 czerwca 2009 r. - Termin wystawiania ocen końcowych w pozostałych klasach
 • 15 czerwca 2009 r. - 8:00 - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna pozostałych klas (klasy II ZSZ oraz klas I,II i III technikum)
 • 15 .. 18 czerwca 2009 r. - Egzaminy zawodowe
 • 15 i 16 czerwca 2009 r. - Dni wolne od zajęć szkolnych
 • 17 czerwca 2009 r. - Dzień Sportu
 • 18 czerwca 2009 r. - Sprzątanie działek
 • 17 i 18 czerwca 2009 r. - Podpisywanie świadectw przez Dyrektora ZSMEiE
 • 19 czerwca 2009 r. - 9:00 - Koniec roku szkolnego
 • 22 czerwca 2009 r. - Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2008/2009 odbędzie się w osadzie Karbówko.
  Wyjazd o godz. 9:00 autobusem sprzed Basenu ZSMEiE
 • 30 czerwca 2009 r. - Maturzyści otrzymują świadectwa maturalne

Okres wakacji
 • od 24 do 26 sierpnia 2009 r. 08:00 - Poprawkowe matury
 • od 27 do 28 sierpnia 2009 r. 08:00 - Egzaminy poprawkowe
 • 31 sierpnia 2009 r. 10:00 - Rada Pedagogiczna poprzedzająca rok szkolny 2009/2010

W:2413189     P:2400729
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl