ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu ogłoszeń
   Strona główna
Bieżące
   Terminy bieżące
   Pomoc materialna
   Plan lekcji
Archiwum ogłoszeń
   Rok szkolny 2020 / 2021
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004
Archiwum terminów
   Rok szkolny 2019 / 2020
   Rok szkolny 2018 / 2019
   Rok szkolny 2017 / 2018
   Rok szkolny 2016 / 2017
   Rok szkolny 2015 / 2016
   Rok szkolny 2014 / 2015
   Rok szkolny 2013 / 2014
   Rok szkolny 2012 / 2013
   Rok szkolny 2011 / 2012
   Rok szkolny 2010 / 2011
   Rok szkolny 2009 / 2010
   Rok szkolny 2008 / 2009
   Rok szkolny 2007 / 2008
   Rok szkolny 2006 / 2007
   Rok szkolny 2005 / 2006
   Rok szkolny 2004 / 2005
   Rok szkolny 2003 / 2004

Archiwum ogłoszeń - Rok szkolny 2009 / 2010    Od końca roku szkolnego minęło 3807 dni

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Dnia 1 września 2009 r. (wtorek) o godzinie 9:00 na szkolnym placu apelowym ("płytki") odbędzie się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2009 / 2010
001
więcej ...
Dnia 1 września 2009 r. (wtorek) o godzinie 9:00 na szkolnym placu apelowym ("płytki") odbędzie się
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2009 / 2010.

Obecność obowiązkowa
 
Przed szkolną uroczystością o godzinie 8:00 w Kościele OO. Redemptorystów
odbędzie się
Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny

Rada Pedagogiczna

Dnia 31 sierpnia 2009 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się Rada Pedagogiczna
002
więcej ...
Dnia 31 sierpnia 2009 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się Rada Pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny 2009 / 2010.
Obecność obowiązkowa  Zebrania
ZEBRANIE RODZICÓW KLAS I-szych

Dnia 19 września 2009 r. (sobota) o godzinie 9:00 i 10:00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych (Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

Klasy 1d, 1h, 1e i 1c o godzinie 9:00 w świetlicy szkolnej

Klasy 1i, 1k i 1t o godzinie 10:00 w świetlicy szkolnej

Obecność rodziców obowiązkowa
 

  Zebrania
ZEBRANIE RODZICÓW KLAS PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH

Dnia 19 września 2009 r. (sobota) o godzinie 11:00 i 12:00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas kończących naukę w ZSMEiE (Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Klasy 4d, 4e, 4f i 4h o godzinie 11:00 w świetlicy szkolnej

Klasy 4i, 4k i 4t o godzinie 12:00 w świetlicy szkolnej

Obecność rodziców obowiązkowa
 

  Rada Pedagogiczna
Dnia 6 października 2009 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się

Rada Pedagogiczna

Obecność obowiązkowa
 

  Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSMEiE
Absolwenci i sympatycy szkoły wystąpili z inicjatywą założenia

Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu, ul. Św. Józefa 26

Informacje i propozycje dotyczące działalności stowarzyszenia prosimy kierować pod adres e-mail: fizyk1@zsmeie.torun.pl
 

  Ogłoszenie o naborze ofert na wykonanie remontu w obiekcie Internatu ZSMEiE
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń
w trybie zamówienia do 14.000 Euro
ogłasza nabór ofert
na wykonanie remontu w obiekcie Internatu ZSMEiE:
Zadanie: Remont pomieszczenia prysznica i szatni kuchni na parterze
Zakres remontu: Wg specyfikacji technicznej i przedmiaru robót.
Planowany termin: 15 listopada .. 10 grudnia 2009

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont wg powyższego zakresu i zgodnie z projektem umowy.
 2. Termin składania ofert na formularzu ofertowym upływa 6 listopada 2009 r. do godz. 12:00.
 3. Niezbędne dokumenty można uzyskać w siedzibie Zamawiającego:
  Internat ZSMEiE w Toruniu, ul. Św. Józefa 22/24, administracja internatu
  lub ze strony internetowej www.zsmeie.torun.pl
 4. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia.
  Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z oferentami jest:
  Kierownik internatu, Katarzyna Rosińska,
  tel. 056 6544107 w. 19, mail: internat@zsmeie.torun.pl


Dyrektor ZSMEiE
w Toruniu

mgr Andrzej Skrzypczyk

Toruń, 23 października 2009 r.Załączniki:
  SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Internat ZSME - Remont pomieszczenia prysznica i szatni na parterze
  PRZEDMIAR ROBÓT - Internat ZSME - Remont pomieszczenia prysznica i szatni na parterze
  Formularz oferty 2009 na remont pomieszczenia prysznica i szatni na parterze
  Wzór umowy - na remont pomieszczenia prysznica i szatni na parterze w Internacie ZSMEiE
  Ogłoszenie naboru ofert na remont pomieszczenia prysznica i szatni na parterze w Internacie ZSMEiE
 

  Uwaga Konkurs
Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na plakat pod hasłem:
Żyj zdrowo, kolorowo - warto żyć bez nałogów!
Chętnych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Czekamy na Wasze prace do 12 listopada!
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystości odbędą się 27 listopada 2009 r.!
  Regulamin konkursu
 

  Zaproszenie

W Górę serca, Chrystus może przemienić wszystko

doZ A P R O S Z E N I E

Na wyjazdowe rekolekcje szkolne w Górach Bardzkich
w dniach 21 marca 2010 r. - 24 marca 2010 r.


Rekolekcje poprowadzi Redemptorysta O. Łukasz Wójcik
Uczestnicząc w rekolekcjach nic nie tracisz, nic, absolutnie nic z tego, co czyni życie wolnym, pięknym i wielkim. Możesz tylko zyskać Chrystusa...

Ramowy program:
 • wyjazd z Torunia Głównego - 21 marca 2010r. (niedziela) - godz. 06:36;
 • 21 marca 2010r. - przejazd Toruń - Wrocław - Bardo Śląskie - zwiedzanie Wrocławia i Panoramy Racławickiej;
 • 21,22,23 marca 2010r. - Msza Św. z nauką rekolekcyjną;
 • 22,23 marca 2010r. - po śniadaniu wyjście w góry m.in. zwiedzanie Międzygórza i okolic, wejście na Śnieżnik, zwiedzanie Bardo i okolic po powrocie obiadokolacja, czas wolny do ciszy nocnej, krótka modlitwa wspólnotowa rankiem i wieczorem.
 • 24 marca 2010r. - powrót do Torunia przejazd Bardo - Wrocław - Poznań - Toruń. Przyjazd do Torunia Gł. w dniu 24 marca 2010r. (środa) - godz.17:25

Koszt 250zł. (przejazdy, noclegi, wyżywienie).

Zapraszają i zapisy przyjmują wraz z częściową wpłatą
prof. Teresa Matysiak i prof. Maria Macina-Kmiecikowska.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń
(może jechać nie więcej niż 23 uczniów z różnych klas)


  Rada Pedagogiczna
Dnia 19 listopada 2009 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna poświęcona nadzorowi pedagogicznemu.
Obecność obowiązkowa
 

  Idą święta ...
OPŁATEK WIGILIJNY

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
zaprasza na uroczyste spotkanie opłatkowe
18 grudnia 2008 r. o godzinie 16:00

Spotkanie odbędzie się w świetlicy szkolnej.
 

  Rada Pedagogiczna
Dnia 14 stycznia 2010 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się
Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr roku szkolnego 2009 / 2010.
Obecność obowiązkowa
 

  Egzaminy
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - TERMINARZ
do

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11.08 2009 r. informujemy, że Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe w 2010 roku odbędzie się w następujących terminach:

Czerwiec - dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończyli szkołę w czerwcu.
 1. Etap pisemny
  • 21czerwca 2010 r. (poniedziałek) godz. 12:00 - dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
 2. Etap praktyczny
  • od 22 do 25 czerwca 2010 r. - dla absolwentów techników i szkół policealnych
  • od 29 czerwca 2010 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

Oryginał komunikatu: http://www.cke.edu.pl/images/stories/Komunikaty_2010/terminy_2010.pdf
 

  Egzaminy próbne
EGZAMIN PRÓBNE POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
do

W dniach 11 i 12 stycznia 2009 r. odbędą się próbne egzaminy z przygotowania zawodowego.
Terminy:
 • 11 stycznia 2010 r. (poniedziałek) godz. 8:00 .. 11:45 - technik informatyk
 • 12 stycznia 2010 r. (wtorek) godz. 8:00 .. 11:45 - wszystkie zawody
UWAGA!
Po egzaminach (około godziny 11:45) odbywają się zajęcia według planu


  Zaproszenie
26 marca 2010 r. (piątek)
w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbędzie się

X Festiwal ELEKTRA 2010

konkurs Młodych Talentów Technicznych w kategorii elektryków, elektroników, mechatroników i informatyków.
Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich chętnych, którzy mają pasję majsterkowania i tych, którzy w ubiegłych latach wykonali ciekawe prace do pokazania, na Jubileuszowej Elektrze, tego co robią obecnie, bądź robili w latach ubiegłych.
 • Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi o godz.09:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu o 12:30
Zgłoszenia można składać u Pani prof. Lidii Komór (sala nr 20) lub prof. Marii Kmiecikowskiej (pracownia nr 1) do końca lutego. Zapraszy również tych, którzy mają talent plastyczny do udziału w konkursie na najlepszy plakat reklamujący X ELEKTRĘ. Plakaty można składać również u prof. Lidii Komór lub u prof.Marii Kmiecikowskiej. Hasła spinające dziesięć lat wystaw konkursowych to:
 • od "NIE MUSISZ BYĆ WYNALAZCĄ KOŁA ABY ZBUDOWAĆ POJAZD"
 • do "NIC NAS NIE ZWALNIA OD SAMODZIELNEGO MYŚLENIA".

Wszystkich uczniów i nauczycieli
s e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y   !!!


  Dyżury
Uwaga

Od 15 lutego 2010 r. (poniedziałek) obowiązuje nowy harmonogram dyżurów.

Dokładne informacje znajdują się na planie zajęć w pokoju nauczycielskim
 

  Zaproszenie
26 marca 2010 r. (piątek)
w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbędą się

DRZWI OTWARTE

W tych dniach odbędą się również inne imprezy i spotkania:
 • Festiwal ELEKTRA 2010 - prezentacja prac związanych z szeroko pojętą elektrotechniką

Wszystkich gimnazjalistów ich rodziców i nauczycieli
s e r d e c z n i e       z a p r a s z a m y   !!!


  Jacek Karpiński nie żyje
21 lutego 2010 r. we Wrocławiu zmarł
PIONIER POLSKIEJ TECHNIKI

inż. Jacek Karpiński

Konstruktor komputera K-202 oraz wielu innych wynalazków,
Gość naszej szkoły i przyjaciel wielu z nas.Linki:
Spotkanie z pionierem polskiej techniki - Jackiem Karpińskim
Wizyta Pioniera Polskiej Techniki - inż. Jacka Karpińskiego
 

  Matury
Harmonogram maturalnych egzaminów ustnych
do


Ustne egzaminy maturalne odbędą się według następującego harmonogramu:

  Egzaminy ustne z języka polskiego.
  Egzaminy ustne z języka angielskiego.
  Egzaminy ustne z języka niemieckiego.

 

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na dostawę żywności do stołówki internatu
Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
ul. Św. Józefa 26

 1. Przedmiot zamówienia: dostawa żywności do stołówki internatu ZSMEiE w Toruniu.
 2. Przetarg:
  Przetarg: Przetarg na dostawę: CPV 15100000-9 mięsa i wędlin
 3. Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ul. Św. Józefa 26, tel. /56/6544107, fax/056/6544791, www.zsmeie.torun.pl
 4. Określenie trybu zamówień: przetarg nieograniczony o wartości do 14.000 Euro
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w administracji internatu oraz ze strony internetowej www.zsmeie.torun.pl
 6. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówień jest dostawa żywności do stołówki internatu. Dostawa na koszt Wykonawcy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca lub odbiór przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Termin realizacji zamówienia: od 12.04.2010 r. do 31.03.2011 r.
 10. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udział w postępowaniu o zamówienie publiczne mogą ubiegać Wykonawcy, którzy:
  1. spełniają warunki wymienione w art.22 ust.1pkt.1-3 Prawa Zamówień Publicznych
  2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  3. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Wykaz niezbędnych do tego celu dokumentów i informacji, które winna zawierać oferta:
  • wypełniony formularz ofertowy
  • oświadczenie, iż oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych
  • zaakceptowany podpisem projekt umowy.
  Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 11. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
 12. Kryteria oceny ofert: cena - 50%, jakość - 50%.
 13. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Termin składania ofert został ustalony na dzień 08.04.2010 r. do godz. 12:00.
  2. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego: Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ul. Św. Józefa 26, administracja internatu
  3. Termin związania ofertą: 30 dni tj. do dnia 08.05.2010 r.
 14. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Lemańczyk, internat, tel. 056/6544107 wew. 23.
 15. Szkoła zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dyrektor
ZSMEiE w Toruniu
mgr Andrzej Skrzypczyk

Toruń, 17 marca 2010 r.Załączniki:
  Ogłoszenie przetargu mięso i wędliny
  Umowa sprzedaży - wzór
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załącznik - oświadczenie
  Formularz ofertowy mięso i wędliny
 

  Ogłoszenie o naborze ofert na dostawę do Internatu ZSMEiE produktów spożywczych
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń
w trybie zamówienia do 14000 Euro
ogłasza nabór ofert
na dostawę do Internatu ZSMEiE produktów spożywczych wg poniższych kategorii:

 • CPV 15330000-0 warzyw i owoców - owoce
 • CPV 15330000-0 warzyw i owoców - warzywa
 • CPV 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie
 • CPV 15896000-5 Produkty głęboko mrożone
 • 05100000-6 Ryby 15200000-0 Ryby przetworzone
 • CPV 01242000-5 Jaja
 • CPV 01112100-6 Ziemniaki
 • CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze
 • CPV 15500000-3 produkty mleczarskie
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż powyższych grup produktów spożywczych wg formularzy ofertowych z wykazami przewidywanego asortymentu na zasadach zgodnych z projektem umowy załączonym do specyfikacji i spełniających wymagania zamawiającego dotyczące jakości i dostępności na żądanie.
 2. Termin składania ofert upływa 08.04.2010 r. godz. 12:00.
 3. Formularze ofertowe i projekt umowy można odebrać w siedzibie Zamawiającego:
  Internat ZSMEiE w Toruniu, ul. Św. Józefa 22/24, administracja internatu
 4. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wymagań zamawiającego i naboru ofert. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z oferentami jest:
  Intendent internatu, p. Ewa Lemańczyk, tel 056 6544107 w. 19

Dyrektor
ZSMEiE w Toruniu
mgr Andrzej Skrzypczyk

Toruń, 17 marca 2010 r.Załączniki:
  Ogłoszenie - Nabór ofert
  Umowa sprzedaży - wzór
  Formularz ofertowy jaja
  Formularz ofertowy owoce
  Formularz ofertowy pieczywo wyroby piekarskie
  Formularz ofertowy produkty mleczarskie
  Formularz ofertowy produkty mrożone
  Formularz ofertowy różne produkty spożywcze
  Formularz ofertowy ryby
  Formularz ofertowy warzywa
  Formularz ofertowy ziemniaki
 

  Koniec roku szkolnego klas czwartych
Dnia 30 kwietnia 2010 r. (piątek) o godzinie 14:00 w szkolnej kaplicy (Kościół oo. Redemptorystów) odbędzie się
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009 / 2010

Przed uroczystością, o godzinie 12:30 odbędzie się

Msza św. dziękczynna dla tegorocznych maturzystów

  Egzaminy zawodowe
Informacja dla zdających egzamin zawodowy w zawodach fototechnik i technik informatyk
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach fototechnik i technik informatyk, przeprowadzanego w czerwcu 2010 r., Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że:
 1. w zawodzie fototechnik - w zakresie zadania egzaminacyjnego nie będzie fotografowania,
 2. w zawodzie technik informatyk - zdający będą wykonywać zadania z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem Microsoft Windows 2000 Professional lub Microsoft Windows XP Professional. W szkołach, które posiadają tylko oprogramowanie Windows Vista Business, etap praktyczny egzaminu będzie przeprowadzany z wykorzystaniem tego oprogramowania.

   Oryginał komunikatu:
     Informacja dla zdających egzamin zawodowy w zawodach fototechnik i technik informatyk
 

  Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
na dostawę mięsa i wędlin do stołówki internatu
Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
ul. Św. Józefa 26

 1. Przedmiot zamówienia: dostawa CPV 15100000-9 mięsa i wędlin do stołówki Internatu ZSMEiE w Toruniu.
 2. W wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 17 marca 2010 r. przez zamawiającego: Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ul. Św. Józefa 26, tel. /56/6544107, fax/056/6544791, www.zsmeie.torun.pl stwierdza się, że najkorzystniejsze oferty złożyli:
  Przetarg na dostawę: CPV 15100000-9 mięsa i wędlin:
  Mięs-Hurt-Pol s.c.
  Joanna Dec, Agnieszka Dec
  ul. Chrobrego 14, 87-100 Toruń
 3. Uzasadnienie: W/w. wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w wyniku oceny oferty wg zapowiedzianych kryteriów oceny: cena - 50%, jakość - 50%.

Toruń, 15 kwietnia 2010 r.


   Oryginał komunikatu:
     Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonym
 

  Ogłoszenie wyników naboru ofert
Ogłoszenie wyników naboru ofert
na dostawy produktów spożywczych do stołówki Internatu
Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
ul. Św. Józefa 26

 1. Przedmiot zamówienia: CPV 15800000-6 Różne produkty spożywcze
  ABER Sp. z o. o. Oddział w Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
 2. Przedmiot zamówienia: CPV 01112100-6 Ziemniaki
  Gospodarstwo Rolne Grzegorz Podgórski, Bulkowo 130, 09-154 Bulkowo
 3. Przedmiot zamówienia: CPV 15330000-0 warzyw i owoców - Owoce
  Firma Handlowo - Usługowa "Omega", 58-178 Pakość, Radłowo 34
 4. Przedmiot zamówienia: CPV 15330000-0 warzyw i owoców - Warzywa
  Hurt- Detal -Usługi, 87-100 Toruń, ul. Sarnia 7
 5. Przedmiot zamówienia: CPV 01242000-5 Jaja
  Gospodarstwo Rolno - Drobiarskie "Jajax" s.c., 87-148 Łysomice, Papowo Toruńskie
 6. Przedmiot zamówienia: CPV 15810000-9 Pieczywo świeże, wyroby piekarskie
  Piekarnia - Ciastkarnia, Grzegorz Górski, Małgorzata Kwiatkowska, ul. Szosa Chełmińska 113, 87-00 Toruń
 7. Przedmiot zamówienia: CPV 15896000-5 Produkty głęboko mrożone
  "Unifreeze" Sp. z o.o., Miesiączkowo, 87-320 Górzno
 8. Przedmiot zamówienia: CPV 05100000-6 Ryby, 15200000-0 Ryby przetworzone
  Hurtownia Ryb "Flądra", ul. Turystyczna 22, 87-100 Toruń
 9. Przedmiot zamówienia: CPV 15500000-3 Produkty mleczarskie
  Firma Handlowa Spółka Jawna, T.B. Gajtkowscy - W. Krajewski

Toruń, 19 kwietnia 2010 r.


   Oryginał komunikatu:
     Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonym
 

  Rada Pedagogiczna
Dnia 28 kwietnia 2010 r. (środa) o godzinie 17:00
w świetlicy szkolnej odbędzie się

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych

Podczas Rady Pedagogicznej odbędzie się również szkolenie Zespołów Nadzorujących

Obecność obowiązkowa
 

  Podanie do Internatu ZSMEiE


Podanie o przyznanie miejsca w Internacie ZSMEiE

      Wersja do pobrania (53290 bajtów)
 

  Konkurs


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na projekt pomysłowego logo dla

Młodzieżowej Rady Miasta Torunia

  Regulamin konkursu.
  Formularz zgłoszeniowy

 

  Matury
Komunikat dla zdających egzamin maturalny z informatyki

Sprawdzanie stanowisk komputerowych odbędzie się 17 maja 2010 r. (poniedziałek) w godzinach od 12:00 do 13:00 na wszystkich pracowniach komputerowych.
 

  Koncert


Młodzieżowa Rada Miasta Torunia zaprasza na koncert charytatywny

12 czerwca 2010 r. o godzinie 18:00 w klubie eNeRDe ul. Browarna 6

Zagrają na tym koncercie REDAIAL, SOLITSKA i ABSURD, oraz będzie przedstawienie naszego loga Młodzieżowej Rady Miasta Torunia, które były nadesłane projekty w konkursie do 30 maja 2010 r.

Uczestnicy tego konkursu mają wstęp wolny, wszystkich serdecznie zapraszamy który wstęp będzie kosztował 5zł. Wszystkie środki z tego koncertu przekażemy Domu Dziecka "Młody Las". 

  Mistrzostwa ZSMEiE w pływaniu
Dnia 11 czerwca 2010 r. (piątek) o godzinie 12:00 na basenie ZSMEiE odbędą się

Mistrzostwa ZSMEiE w pływaniu

Obecność obowiązkowa. Nauczyciele wraz z klasami uczestniczą w zawodach jako kibice. Zajęcia lekcyjne w tym dniu odbywają się do godziny 11:30.

  Koniec roku szkolnego klasy 3 ZSZ
Dnia 18 czerwca 2010 r. (piątek) o godzinie 10:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się

Uroczyste zakończenie nauki w ZSZ

Obecność obowiązkowa

  Rada Pedagogiczna
Dnia 23 czerwca 2010 r. (środa) o godzinie 17:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna po II semestrze

Obecność obowiązkowa

Wystawianie ocen rocznych do 18 czerwca
 

  Koniec roku szkolnego - Początek wakacji
Dnia 25 czerwca 2010 r. (piątek) o godzinie 9:00 na dziedzińcu szkolnym ("płytki") odbędzie się

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009 / 2010

Obecność obowiązkowa

  Rada Pedagogiczna
Dnia 25 czerwca 2010 r. (piątek) o godzinie 11:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2009 / 2010

Obecność obowiązkowa

  Harmonogram egzaminów poprawkowych
Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 26.08.2010 - 27.08.2010 według poniższego planu.
 1. Język polski 26.08.2010 r. godz. 8:00
 2. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  22 (2 uczniów)D. Warska, K. Dobrzelecka, M. Szwec-Zielińska77

 3. Język angielski 26.08.2010 r. godz. 10:00
 4. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  3d (1 uczeń)D. Warska, I.Czeterbok, M. Hinca74
  2t (2 uczniów)D. Warska, I.Czeterbok, M. Hinca74
  1i (1 uczeń)D. Warska, I.Czeterbok, M. Hinca74

 5. Język niemiecki 26.08.2010 r. godz. 10:00
 6. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  3k (1 uczeń)D. Warska, T. Golinska, K. Szalkowski74
  2e (1 uczeń)D. Warska, T. Golinska, K. Szalkowski74

 7. Energoelektronika 26.08.2010 r. godz. 8:00
 8. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  3h (1 uczeń)M. Zawacki, G.Pituła, M. Strom20

 9. Instalacje elektryczne 26.08.2010 r. godz. 8:00
 10. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  3h (4 uczniów)M. Zawacki, M. Strom, M. Matysiak20

 11. Urządzenia elektroniczne 26.08.2010 r. godz. 8:00
 12. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  3f (1 uczeń)M. Zawacki, G. Pituła, D. Gabriel20

 13. Matematyka 27.08.2010 r. godz. 8:00
 14. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  3t (2 uczniów)M. Zawacki, R.Paradowski, H. Żubkowska82
  3h (2 uczniów)M. Zawacki, R.Paradowski, H. Żubkowska82
  3e (1 uczeń)M. Zawacki, R.Paradowski, H. Żubkowska82
  2h (1 uczeń)M. Zawacki, R.Paradowski, H. Żubkowska82
  2e (1 uczeń)M. Zawacki, R. Gac, R. Paradowski82
  2d (1 uczeń)M. Zawacki, R. Gac, R. Paradowski82
  1d (1 uczeń)M. Zawacki, R. Gac, R. Paradowski82
  1i (1 uczeń)M. Zawacki, R. Gac, R. Paradowski82
  1c (1 uczeń)M. Zawacki, H. Żubkowska, R. Gac82

 15. Urządzenia techniki komputerowej 27.08.2010 r. godz. 8:00
 16. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  3k (1 uczeń)D.Warska, D. Gabriel, J. Jarczewski25

 17. Historia 27.08.2010 r. godz. 8:00
 18. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  2t (1 uczeń)D. Warska, A. Ferster, A. Jęcka68

 19. Maszyny elektryczne 27.08.2010 r. godz. 8:00
 20. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  3h (3 uczniów)D. Warska, M. Strom, M. Matysiak25

 21. Układy analogowe 27.08.2010 r. godz. 8:00
 22. ZdająSkład komisji egzaminacyjnejSala
  3f (2 uczniów)G. Pituła20


  Egzaminy
Zakres materiału i kryteria

Maszyny elektryczne
 1. Transformatory:
  1. Transformatory trójfazowe.
   • Budowa i działanie transformatora trójfazowego.
   • Sposoby kojarzenia uzwojeń po stronie pierwotnej i wtórnej.
   • Przekładnie transformatorów
    (nu=U1/U2, nz=z1/z2).
   • Grupy połączeń transformatorów trójfazowych. Przesunięcie godzinowe.
  2. Praca równoległa transformatorów.
   • Cel stosowania połączenia równoległego transformatorów.
   • Warunki pracy równoległej transformatorów.
   • Sprawność transformatorów przy pracy równoległej.
 2. Uzwojenia maszyn bez komutatorowych prądu przemiennego:
  1. Pola magnetyczne uzwojeń
   • Rozkład pola magnetycznego jednego zwoju zasilanego prądem stałym i przemiennym.
   • Pole cewki średnicowej i cięciwowej.
   • Pole magnetyczne grupy cewek.
   • Liczba par biegunów.
   • Pole magnetyczne uzwojenia trójfazowego.
   • Pole pulsujące, eliptyczne i kołowe. Warunki powstawania pola wirującego kołowego.
  2. Uzwojenia bez komutatorowe.
   • Schematy kołowe i rozwinięte uzwojeń bez komutatorowych.
   • Parametry uzwojeń bez komutatorowych.
   • Sposoby połączeń uzwojeń.
Instalacje elektryczne
 1. Spadki napięć i straty mocy:
  1. Rozpływ prądów, spadek napięcia i straty mocy w instalacjach prądu stałego i przemiennego.
  2. Obliczanie rozpływu prądu.
  3. Obliczanie spadku napięcia (metoda odcinkowa i momentów).
  4. Obliczanie strat mocy.
 2. Dobór przewodów i zabezpieczeń:
  1. Nagrzewanie przewodów prądem podczas normalnej pracy, przeciążenia i zwarcia.
  2. Spadek napięcia w przewodach.
  3. Dobór zabezpieczenia (bezpiecznika lub wyłącznika instalacyjnego) do odbiornika lub grupy odbiorników.
  4. Kryteria doboru przewodów (napięcie izolacji, wytrzymałość mechaniczna, wstępny dobór ze względu na obciążenie, sprawdzenie na nagrzewanie prądem przeciążeniowym i zwarciowym, sprawdzenie na spadek napięcia).
Inne

Uczeń powinien również przypomnieć sobie zagadnienia z poprzednich działów a związanych z wyżej wymienionymi (np. działanie i charakterystyki bezpiecznika, wyłącznika instalacyjnego, podstawowe zagadnienia związane z budową i działaniem transformatorów itp.).

Kryteria oceniania

Niedostateczny: Uczeń nie zna wymaganych zagadnień, nie potrafi wyjaśnić zasady działania urządzeń, omówić występujących zjawisk, przedstawić zasad budowy urządzeń itp. Zamiast konkretnych odpowiedzi posługuje się ogólnikami, często używając słów np. "odpowiedni", "właściwy" itp.
Dopuszczający: Uczeń zna wymagane zagadnienia w stopniu pozwalającym opisać budowę urządzeń, wyjaśnić zasadę działania, omówić podstawowe parametry, wyjaśnić występujące zjawiska. Większość odpowiedzi jest konkretna. Uczeń potrafi obliczyć proste zadania rachunkowe (np. spadek napięcia w obwodzie nierozgałęzionym itp.).
Dostateczny: Uczeń zna wymagane zagadnienia w stopniu pozwalającym je wyjaśnić z uzasadnieniem słuszności zastosowania konkretnych rodzajów materiałów do podstawowych części urządzeń (np. rdzeń - żelazo, uzwojenia - miedź itp.), wyjaśnić podstawowe zjawiska fizyczne związane z zasadą działania wybranych urządzeń. Uczeń potrafi obliczyć zadania rachunkowe o większym stopniu trudności (np. spadek napięcia w obwodzie obciążonym w kilku punktach itp.).
Dobry: Uczeń zna budowę urządzeń, zasadę działania, występujące zjawiska, parametry urządzeń w sposób wskazujący na ich dokładną znajomość. Potrafi uzasadnić wybór zastosowanych materiałów oraz scharakteryzować występujące zjawiska i ich podstawy fizyczne. Potrafi rozwiązać typowe zadania rachunkowe (np. przeprowadzić całkowite obliczenia doboru przewodów).
Bardzo dobry: Uczeń zna powyższe zagadnienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Potrafi rozwiązać nietypowe zadania rachunkowe.

Literatura

Elżbieta Goźlińska; Maszyny elektryczne; WSiP; Warszawa 1995.
Edward Musiał; Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne; WSiP; Warszawa 1998.

Dodatkowo można korzystać ze zbiorów zadań dostępnych na stronie WWW: http://www.zsmeie.torun.pl/glowna/temat/mvs/przedmioty/zbiory/index.php

Wersja do druku
 

  Egzaminy zawodowe
U W A G A ! ! !

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe został unieważniony (dokładne informacje w załączonym pliku PDF).

Ponowny egzamin w zawodzie Technik Elektronik odbędzie się dnia 20 sierpnia 2010 r. (więcej w pliku PDF)
   Oryginały komunikatów:
     Unieważnienie etapu praktycznego egzaminu
     Termin ponownego egzaminu
 

  Sztafeta krzyżówek


Już po raz siódmy członkowie koła szaradziarskiego w Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu zaprosili z okazji Dnia Dziecka koleżanki i kolegów z toruńskich internatów na turniej szaradziarski "Sztafeta krzyżówek".

      Więcej w pliku PDF
 

W:2413260     P:2400800
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl