Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Dokumenty i przepisy Liczba wejść: 6346   
 Kadra Kierownicza
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
Kierownik Kształcenia Praktycznego
Kierownik Internatu
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Umowy cywilno-prawne
 Oferty pracy
 Strona główna
Wizja i misja szkoły

Statut Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych

Regulaminy Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych

Internat Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Szkoln Ośrodek Wypoczynkowy
Z S M E i E   w   T O R U N I U