Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Nauczyciele Przedmiotów Informatycznych Liczba wejść: 6346   
 Kadra Kierownicza
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
Kierownik Kształcenia Praktycznego
Kierownik Internatu
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Umowy cywilno-prawne
 Oferty pracy
 Strona główna
mgr Karina Czarkowska - Przewodnicząca Komisji Informatyki

mgr inż. Krzysztof Umański
mgr Andrzej Gac
mgr inż. Jolanta Pokorska
mgr Stefan Hoga
mgr Joanna Nalaskowska
dr Ilona Nowosad
mgr Bogdan Osiński
mgr Arkadiusz Skibiński
mgr Piotr Szczepański
mgr Michał Szymczak
Z S M E i E   w   T O R U N I U