Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Strona główna Liczba wejść: 6188   
 Kadra Kierownicza
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
Kierownik Kształcenia Praktycznego
Kierownik Internatu
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Umowy cywilno-prawne
 Oferty pracy
 Strona główna

Adres: 87-100 Toruń, ul. Świętego Józefa 26

Telefony:

Sekretariat: (56) 6544791

Centrala: (56) 6544107

Internat: (56) 6596184

Schronisko: (56) 6596184
   Recepcja: 7:00 .. 11:00 i 16:00 ..22:00
   Doba w schronisku: 16:00 .. 10:00Z S M E i E   w   T O R U N I U