Administracja i obsługa

Pracownicy administracji

mgr Aleksandra Kryczka Małgorzata Sentkowska
Mirosława Krysiak
Monika Zięba
mgr Jolanta Ładyńska  

Pracownicy Schroniska

Adrian Gąsiorowski
Aleksandra Rębacz
Natalia Nadachewicz
 

Pracownicy obsługi

Małgorzata Biniecka Robert Łukaszewski
Wioletta Cackowska Beata Michałowska
Krystyna Dobrzyńska Zdzisław Olchawa
Renata Gerc Jolanta Paszotta
Hanna Górna Stanisław Raniszewski
Aleksander Grala Agata Redmer
Dorota Kalata Katarzyna Rospara
Aleksandra Kwiatkowska Anna Skrzypińska
Monika Krupińska Janina Więch
Ewa Lemańczyk
Anna Zięba

Ratownicy (basen)

Jędrzej Wysocki Przemysław Figurski