Otwarcie Ekopracowni – zielonego serca naszej szkoły

Dnia 6 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie EKOPRACOWNI – zielonego serca szkoły, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Projekt ma na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną oraz budowanie wśród uczniów i społeczeństwa postaw proekologicznych. 
W ramach zajęć uczniowie byli podzieleni na 5 grup, w których pracowali wg przygotowanych instrukcji:
– badanie pH gleby oraz jej jakości w 5 różnych doświadczeniach,
– prowadzenie samodzielnych obserwacji mikroskopowych z użyciem roślinnych preparatów,
– pomiary dźwięku, temperatury, prędkości powietrza, natężenia światła z użyciem cyfrowych mierników,
– układanie domina ekologicznego,
– analiza jakości powietrza w terenie (przy pomocy zebranych zdjęć porostów) oraz oznaczanie zawartości ozonu w powietrzu.