Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Zdrowia PCK

Etap szkolny Olimpiady odbędzie się w dniach 11-15 grudnia 2023 r.
Podczas etapu szkolnego zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu online na stronie Olimpiady, składającego się z 40 pytań zamkniętych (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz “prawda/fałsz”).

Rekrutacja do udziału w Olimpiadzie trwa do dnia 6 grudnia.

Więcej informacji: Regulamin Olimpiady Zdrowia – Olimpiada PCK (olimpiadazdrowiapck.pl)

 Zgłoszenia przyjmuje Pani Sylwia Sajdłowska-Mochalska